Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Programu EDCTP3 w dziedzinie Globalnego Zdrowia

Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Programu EDCTP3 w dziedzinie Globalnego Zdrowia jest partnerstwem publiczno-prywatnym między Unią Europejską a stowarzyszeniem EDCTP, którego członkami jest szereg państw europejskich i afrykańskich. Zostało ono powołane w miejsce programów Partnerstwa pomiędzy Europą a krajami rozwijającymi się w zakresie badań klinicznych. Celem Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Programu EDCTP3 w dziedzinie Globalnego Zdrowia jest przyspieszenie badań klinicznych nad nowymi lub ulepszonymi technologiami medycznymi służącymi do rozpoznawania, leczenia i profilaktyki chorób zakaźnych powiązanych z ubóstwem i zaniedbanych, w tym nowo pojawiających się chorób zakaźnych. Z jego budżetu finansowane są również działania na rzecz budowania potencjału badawczego w Afryce, wspierania kariery naukowców i wzmacniania krajowych systemów badań w dziedzinie zdrowia.

Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Programu EDCTP3 w dziedzinie Globalnego Zdrowia zostało powołane na okres do końca 2031 r. i dysponuje budżetem w wysokości 1,6 mld euro.

Location
Bruksela (Belgia)