Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Inteligentnych Sieci i Usług

Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Inteligentnych Sieci i Usług promuje wiodącą pozycję technologiczną Europy w przyszłych inteligentnych sieciach i usługach poprzez wzmocnienie obecnych mocnych stron i rozszerzenie zakresu z łączności 5G na szerszy strategiczny łańcuch wartości, w tym zapewnianie usług opartych na chmurze, a także komponentów i urządzeń. Aby osiągnąć ten cel, agencja opiera swoją działalność na dwóch filarach: wspieraniu suwerenności technologicznej Europy pod względem 6G poprzez wdrożenie powiązanego programu w zakresie badań naukowych i innowacji prowadzącego do stworzenia koncepcji i zapewnienia normalizacji około 2025 r. oraz szybszym wprowadzeniu sieci 5G w Europie w celu rozwoju cyfrowych rynków pionierskich oraz umożliwienia cyfrowej i ekologicznej transformacji gospodarki i społeczeństwa.

Location
Bruksela (Belgia)