Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

Trwające procedury naboru

Tutaj znajdziesz aktualne informacje (ważne daty, powiązane dokumenty itp.) na temat trwających procedur naboru, którymi zarządza EPSO. 

Nazwa stanowiska Numer referencyjny
Prowadzący - Dochodzenia i operacje w sprawach dotyczących zwalczania nadużyć finansowych w dziedzinie ceł i handlu oraz dotyczące tytoniu i towarów podrobionych EPSO/AD/394/21 - 2 (AD 7)
Eksperci – Dochodzenia i operacje w sprawach dotyczących zwalczania nadużyć finansowych w dziedzinie ceł i handlu oraz dotyczące tytoniu i towarów podrobionych EPSO/AD/394/21 - 2 (AD 9)
Administratorzy w dziedzinie kryminalistyki cyfrowej EPSO/AD/395/21 - 1
Administratorzy w dziedzinie analizy operacyjnej i strategicznej EPSO/AD/395/21 - 2
Pracownicy wsparcia technicznego laboratorium EPSO/AST-SC/11/21
Technicy konferencyjni i urządzeń audiowizualnych EPSO/AST/150/21 - 1
Technicy budowlani EPSO/AST/150/21 - 2
Technicy infrastruktury laboratoryjnej EPSO/AST/150/21 - 3
Administratorzy w dziedzinie ochrony danych EPSO/AD/393/21
Administratorzy odpowiedzialni za opracowywanie polityki i przepisów w dziedzinie zdrowia EPSO/AD/392/21 - 1
Administratorzy odpowiedzialni za opracowywanie polityki i przepisów w dziedzinie bezpieczeństwa żywności EPSO/AD/392/21 - 2
Administratorzy ds. audytu, inspekcji i oceny w dziedzinie zdrowia i bezpieczeństwa żywności EPSO/AD/392/21 - 3
Eksperci w dziedzinie wsparcia technicznego dla reform strukturalnych państw członkowskich EPSO/AD/391/21 - 1
Eksperci w dziedzinie dorobku Schengen EPSO/AD/391/21 - 2
Administratorzy w dziedzinie polityki w zakresie substancji chemicznych EPSO/AD/390/21
Korektorzy tekstów / redaktorzy językowi – język grecki (EL) EPSO/AST/148/21 - EL
Korektorzy tekstów / redaktorzy językowi – język hiszpański (ES) EPSO/AST/148/21 - ES
Korektorzy tekstów / redaktorzy językowi – język estoński (ET) EPSO/AST/148/21 - ET
Korektorzy tekstów / redaktorzy językowi – język irlandzki (GA) EPSO/AST/148/21 - GA
Korektorzy tekstów / redaktorzy językowi – język włoski (IT) EPSO/AST/148/21 - IT
Korektorzy tekstów / redaktorzy językowi – język portugalski (PT) EPSO/AST/148/21 - PT
Prawnicy lingwiści języka bułgarskiego (BG) EPSO/AD/383/21
Prawnicy lingwiści języka czeskiego (CS) EPSO/AD/384/21
Prawnicy lingwiści języka francuskiego (FR) EPSO/AD/385/21
Prawnicy lingwiści języka węgierskiego (HU) EPSO/AD/387/21
Prawnicy lingwiści języka polskiego (PL) EPSO/AD/388/21
Tłumacze pisemni języka duńskiego COM/TA/AD/01/21
Tłumacze pisemni języka szwedzkiego COM/TA/AD/04/21
Administratorzy w dziedzinie stosunków zewnętrznych EPSO/AD/382/20 - AD5
Administratorzy w dziedzinie stosunków zewnętrznych EPSO/AD/382/20 - AD7
Pracownicy sekretariatu EPSO/AST-SC/10/20 - SC 1
Pracownicy sekretariatu EPSO/AST-SC/10/20 - SC 2
Prawnicy lingwiści języka greckiego (EL) EPSO/AD/376/20
Prawnicy lingwiści języka francuskiego (FR) EPSO/AD/377/20
Prawnicy lingwiści języka polskiego (PL) EPSO/AD/379/20