Przejdź do treści

Trwające procedury naboru

Tutaj znajdziesz aktualne informacje (ważne daty, powiązane dokumenty itp.) na temat trwających procedur naboru, którymi zarządza EPSO. 

Nazwa stanowiska Numer referencyjny
Образователни психолози (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/20/2018
Коректори (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/21/2019
Преводачи (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/22/2019
Управление на сградите (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/23/2022, EPSO/CAST/P/24/2022, EPSO/CAST/P/25/2022
Finanse (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/1/2017, EPSO/CAST/P/2/2017, EPSO/CAST/P/5/2017
Komunikacja (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/10/2017, EPSO/CAST/P/11/2017
Sprawy polityczne/Polityka unijna (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/12/2017, EPSO/CAST/P/13/2017
Prawo (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/14/2017, EPSO/CAST/P/15/2017
Technologie informacyjno-komunikacyjne (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/16/2017, EPSO/CAST/P/17/2017
Работници, изпълняващи технически задачи и задачи по административно обслужване (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/18/2017
Персонал, полагащ грижи за деца (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/19/2018
Zarządzanie projektami/programami (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/3/2017, EPSO/CAST/P/4/2017
Administracja / Zasoby ludzkie (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/8/2017, EPSO/CAST/P/7/2017, EPSO/CAST/P/9/2017
Pracownicy sekretariatu/Pracownicy biurowi (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/6/2017
Administratorzy w dziedzinie przemysłu obronnego EPSO/AD/400/22 - 1 (AD7)
Eksperci w dziedzinie przemysłu obronnego EPSO/AD/400/22 - 1 (AD9)
Administratorzy w dziedzinie przestrzeni kosmicznej EPSO/AD/400/22 - 2 (AD7)
Eksperci w dziedzinie przestrzeni kosmicznej EPSO/AD/400/22 - 2 (AD9)
Езикови асистенти — естонски (ET) EPSO/AST/152/22 - ET
Езикови асистенти — хърватски (HR) EPSO/AST/152/22 - HR
Езикови асистенти — италиански (IT) EPSO/AST/152/22 - IT
Езикови асистенти — нидерландски (NL) EPSO/AST/152/22 - NL
Езикови асистенти — полски (PL) EPSO/AST/152/22 - PL
Езикови асистенти — португалски (PT) EPSO/AST/152/22 - PT
Администратори в областта на одита EPSO/AD/399/22
Администратори — ИКТ инфраструктури, облачни технологии, мрежи и мидълуер EPSO/AD/398/22 - 1
Администратори — Виртуално работно място, автоматизация на офиса и мобилни изчисления EPSO/AD/398/22 - 2
Администратори — Управление на информационни технологии и данни, управление на програми/портфейли и проекти, офис за управление на проекти (PMO), бизнес и организационна архитектура EPSO/AD/398/22 - 3
Администратори — Проектиране, разработване/конфигуриране, тестване, експлоатация и поддръжка на ИТ приложения и готови решения; управление на данни, анализ на данни и изкуствен интелект EPSO/AD/398/22 - 4
Администратори — Сигурност в областта на ИКТ EPSO/AD/398/22 - 5
Асистенти — ИКТ инфраструктури, облачни технологии, мрежи и мидълуер EPSO/AST/151/22 - 1
Асистенти — Виртуално работно място, автоматизация на офиса и мобилни изчисления EPSO/AST/151/22 - 2
Асистенти — Разработване/конфигуриране, тестване, експлоатация и поддръжка на ИТ приложения и готови решения; управление на данни, анализ на данни и изкуствен интелект EPSO/AST/151/22 - 3
Асистенти — Сигурност в областта на ИКТ EPSO/AST/151/22 - 4
Юрист-лингвисти с ирландски език (GA) EPSO/AD/396/21
Администратори в областта на морското дело и рибарството EPSO/AD/397/21
Разследващи служители — Разследвания и операции за борба с измамите във връзка с разходите на ЕС и борбата с корупцията EPSO/AD/394/21 - 1 (AD 7)
Експерти — Разследвания и операции за борба с измамите във връзка с разходите на ЕС и борбата с корупцията EPSO/AD/394/21 - 1 (AD 9)
Разследващи служители — Разследвания и операции за борба с измамите в областта на митниците и търговията, тютюневите изделия и фалшифицираните стоки EPSO/AD/394/21 - 2 (AD 7)