Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

Aktualne wakaty

Szukasz pracy w instytucjach UE?

Poniżej znajdziesz informacje o różnego rodzaju możliwościach zatrudnienia w instytucjach, organach i agencjach UE, w tym również o wszystkich procedurach naboru prowadzonych przez EPSO: Konkursy na urzędników i stałe procedury naboru CAST

W znalezieniu odpowiadających Ci ofert pomoże Ci nasza wyszukiwarka dostępna po prawej stronie.

Zaznaczamy, że w rubryce z wakatami poniżej dostępne są jedynie wybrane aktualne oferty pracy. Pełną listę ofert pracy danego rodzaju znajdziesz na stronach dotyczących zatrudnienia w instytucjach i organach UE.

Contract agent selection tool (CAST) – with no deadline for application (Permanent)
Nazwa stanowiska Domain(s) Grupa zaszeregowania Institution/Agency Lokalizacja Termin
Sprawy polityczne/Polityka unijna (CAST Permanent) Europejska administracja publiczna FG III, FG IV Instytucje UE N/A no deadline for application
Psycholodzy szkolni (CAST Permanent) Personel pomocniczy FG IV Instytucje UE N/A no deadline for application
Pracownicy sekretariatu/Pracownicy biurowi (CAST Permanent) Personel pomocniczy FG II Instytucje UE N/A no deadline for application
Technologie informacyjno-komunikacyjne (CAST Permanent) Informatyka FG III, FG IV Instytucje UE N/A no deadline for application
Pracownicy do pomocniczych zadań fizycznych i administracyjnych (CAST Permanent) Personel pomocniczy FG I Instytucje UE N/A no deadline for application
Komunikacja (CAST Permanent) Komunikacja społeczna FG III, FG IV Instytucje UE N/A no deadline for application
Korektorzy tekstów (CAST Permanent) Języki FG III Instytucje UE N/A no deadline for application
Zarządzanie projektami/programami (CAST Permanent) Europejska administracja publiczna FG III, FG IV Instytucje UE N/A no deadline for application
Prawo (CAST Permanent) Prawo FG III, FG IV Instytucje UE N/A no deadline for application
Pracownicy placówek opieki nad dziećmi (CAST Permanent) Personel pomocniczy FG II Instytucje UE N/A no deadline for application
Zarządzanie budynkami (CAST Permanent) Europejska administracja publiczna FG II, FG III, FG IV Instytucje UE N/A no deadline for application
Administracja / Zasoby ludzkie (CAST Permanent) Zasoby ludzkie FG II, FG III, FG IV Instytucje UE N/A no deadline for application
Tłumacze pisemni (CAST Permanent) Języki FG IV Instytucje UE N/A no deadline for application
Finanse (CAST Permanent) Gospodarka, finanse i statystyki FG II, FG III, FG IV Instytucje UE N/A no deadline for application
Job vacancies
Urzędnik (zatrudniony na stałe)
Nazwa stanowiska Domain(s) Grupa zaszeregowania Institution/Agency Lokalizacja Termin
Sekretarz / Urzędnik Personel pomocniczy AST-SC 1, AST-SC 3 Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych Bruksela (Belgia)
Analityk biznesowy Gospodarka, finanse i statystyki AD 6, AD 9 Parlament Europejski Luksemburg (Luksemburg)
Urzędnik działu zasobów ludzkich Zasoby ludzkie AST 1, AST 2, AST 3, AST 4, AST 5, AST 6, AST 7, AST 8, AST 9 (EEA) Europejska Agencja Środowiska Kopenhaga (Dania)
Zastępca Dyrektora Generalnego Europejska administracja publiczna AD 15 Komisja Europejska Bruksela (Belgia)
Pracownik kontraktowy
Nazwa stanowiska Domain(s) Grupa zaszeregowania Institution/Agency Lokalizacja Termin
Doradca ds. projektów Europejska administracja publiczna FG IV Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Środowiska i Infrastruktury (CINEA) Bruksela (Belgia)
SPECJALISTA DS. PRAWNYCH Prawo FG IV Komisja Europejska Bruksela (Belgia)
Doradca Business Intelligence Informatyka FG IV Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Środowiska i Infrastruktury (CINEA) Bruksela (Belgia)
Specjalista ds. Finansów i umów Gospodarka, finanse i statystyki FG IV Komisja Europejska Bruksela (Belgia)
Asystenta ds. finansowych Gospodarka, finanse i statystyki FG III (Eurojust) Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych Haga (Holandia)
Asystent ds. Administracyjnych
Personel pomocniczy FG III (EEA) Europejska Agencja Środowiska Kopenhaga (Dania)
Finansista Gospodarka, finanse i statystyki FG IV (EDA) Europejska Agencja Obrony Bruksela (Belgia)
GSMC operatora Europejska administracja publiczna FG IV (EUSPA) Agencja Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego Paryż (Francja)
Starszy urzędnik Gospodarka, finanse i statystyki N/A EBI – Europejski Bank Inwestycyjny Luksemburg (Luksemburg)
Starszy Agent - Zarządzanie Projektami Europejska administracja publiczna FG IV Europol – Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania Haga (Holandia)
Finansista Gospodarka, finanse i statystyki FG III Europejska Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA) Bruksela (Belgia)
Specjalista ds. Finansowych Gospodarka, finanse i statystyki FG IV Europejska Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA) Bruksela (Belgia)
Radca prawny Gospodarka, finanse i statystyki FG IV Europejska Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA) Bruksela (Belgia)
SPECJALISTA DS. PRAWNYCH Gospodarka, finanse i statystyki FG III Europejska Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA) Bruksela (Belgia)
Asystent ds. informacji i komunikacji Komunikacja społeczna FG III Komisja Europejska Paryż (Francja)
Sekretarz Personel pomocniczy FG II Europejski Inspektor Ochrony Danych Bruksela (Belgia)
Specjalista ds. finansów Gospodarka, finanse i statystyki FG IV (EIT) Europejski Instytut Innowacji i Technologii Budapeszt (Węgry)
Specjalista ds. pozyskiwania talentów (M/K) Zasoby ludzkie FG IV (EBA) Europejski Urząd Nadzoru Bankowego Paryż (Francja)
Pracownik administracyjny – finanse Gospodarka, finanse i statystyki FG III (EIGE) Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn Wilno (Litwa)
Sekretarz szefa przedstawicielstwa Komunikacja społeczna FG II Komisja Europejska Paryż (Francja)
Doradca ds. inżynierii finansowej Gospodarka, finanse i statystyki FG IV Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Środowiska i Infrastruktury (CINEA) Bruksela (Belgia)
urzędnik ds. publicznych Stosunki zewnętrzne FG IV (EIT) Europejski Instytut Innowacji i Technologii Bruksela (Belgia)
Doradca ds. projektów/Pracownik naukowy Nauka i badania naukowe FG IV Agencja Wykonawcza Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERCEA) Bruksela (Belgia)
Specjalista ds. projektu / koordynator zaproszenia Europejska administracja publiczna FG IV Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Inteligentnych Sieci i Usług Bruksela (Belgia)
kierownik ds. Programu Europejska administracja publiczna FG IV Komisja Europejska Nikozja (Cypr) no deadline for application
Analityk/analityczka Nauka i badania naukowe FG IV Joint Research Centre Bruksela (Belgia), Geel (Belgia), Ispra (Włochy), Karlsruhe (Niemcy), Petten (Holandia), Sewilla (Hiszpania) no deadline for application
Pracownik zatrudniony na czas określony
Nazwa stanowiska Domain(s) Grupa zaszeregowania Institution/Agency Lokalizacja Termin
Specjalista ds. projektów informatycznych Informatyka AST 3 Komisja Europejska Bruksela (Belgia)
Asystent ds. finansów i umów Gospodarka, finanse i statystyki AST 3 (FRA) Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej Wiedeń (Austria)
Asystent ds. Administracyjnych
Europejska administracja publiczna AST 1 Komisja Europejska Bruksela (Belgia)
Starszy Specjalista ds. Przestępczości Zorganizowanej UE Europejska administracja publiczna AD 7 Europol – Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania Haga (Holandia)
Zarządzający danymi Informatyka AD 6 (ECHA) Europejska Agencja Chemikaliów Helsinki (Finlandia)
Funkcjonariusz Europejska administracja publiczna AD 7 (FRONTEX) Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej Warszawa (Polska)

Aktualne wakaty

Szukasz pracy w instytucjach UE?

Poniżej znajdziesz informacje o różnego rodzaju możliwościach zatrudnienia w instytucjach, organach i agencjach UE, w tym również o wszystkich procedurach naboru prowadzonych przez EPSO: Konkursy na urzędników i stałe procedury naboru CAST

W znalezieniu odpowiadających Ci ofert pomoże Ci nasza wyszukiwarka dostępna po prawej stronie.

Zaznaczamy, że w rubryce z wakatami poniżej dostępne są jedynie wybrane aktualne oferty pracy. Pełną listę ofert pracy danego rodzaju znajdziesz na stronach dotyczących zatrudnienia w instytucjach i organach UE.

Contract agent selection tool (CAST) – with no deadline for application (Permanent)
Nazwa stanowiska: Korektorzy tekstów (CAST Permanent)
Domain(s):
Języki
Institution/Agency: Instytucje UE
Termin: no deadline for application
Nazwa stanowiska: Pracownicy sekretariatu/Pracownicy biurowi (CAST Permanent)
Domain(s):
Personel pomocniczy
Institution/Agency: Instytucje UE
Termin: no deadline for application
Nazwa stanowiska: Tłumacze pisemni (CAST Permanent)
Domain(s):
Języki
Institution/Agency: Instytucje UE
Termin: no deadline for application
Nazwa stanowiska: Zarządzanie projektami/programami (CAST Permanent)
Domain(s):
Europejska administracja publiczna
Institution/Agency: Instytucje UE
Termin: no deadline for application
Nazwa stanowiska: Technologie informacyjno-komunikacyjne (CAST Permanent)
Domain(s):
Informatyka
Institution/Agency: Instytucje UE
Termin: no deadline for application
Nazwa stanowiska: Finanse (CAST Permanent)
Domain(s):
Gospodarka, finanse i statystyki
Institution/Agency: Instytucje UE
Termin: no deadline for application
Nazwa stanowiska: Prawo (CAST Permanent)
Domain(s):
Prawo
Institution/Agency: Instytucje UE
Termin: no deadline for application
Nazwa stanowiska: Pracownicy do pomocniczych zadań fizycznych i administracyjnych (CAST Permanent)
Domain(s):
Personel pomocniczy
Institution/Agency: Instytucje UE
Termin: no deadline for application
Nazwa stanowiska: Sprawy polityczne/Polityka unijna (CAST Permanent)
Domain(s):
Europejska administracja publiczna
Institution/Agency: Instytucje UE
Termin: no deadline for application
Nazwa stanowiska: Pracownicy placówek opieki nad dziećmi (CAST Permanent)
Domain(s):
Personel pomocniczy
Institution/Agency: Instytucje UE
Termin: no deadline for application
Nazwa stanowiska: Komunikacja (CAST Permanent)
Domain(s):
Komunikacja społeczna
Institution/Agency: Instytucje UE
Termin: no deadline for application
Nazwa stanowiska: Psycholodzy szkolni (CAST Permanent)
Domain(s):
Personel pomocniczy
Institution/Agency: Instytucje UE
Termin: no deadline for application
Nazwa stanowiska: Administracja / Zasoby ludzkie (CAST Permanent)
Domain(s):
Zasoby ludzkie
Institution/Agency: Instytucje UE
Termin: no deadline for application
Nazwa stanowiska: Zarządzanie budynkami (CAST Permanent)
Domain(s):
Europejska administracja publiczna
Institution/Agency: Instytucje UE
Termin: no deadline for application
Job vacancies

Urzędnik (zatrudniony na stałe)

Nazwa stanowiska: Urzędnik działu zasobów ludzkich
Domain(s):
Zasoby ludzkie
Institution/Agency: (EEA) Europejska Agencja Środowiska
Lokalizacja: Kopenhaga (Dania)
Termin:
Nazwa stanowiska: Sekretarz / Urzędnik
Domain(s):
Personel pomocniczy
Institution/Agency: Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych
Lokalizacja: Bruksela (Belgia)
Termin:
Nazwa stanowiska: Zastępca Dyrektora Generalnego
Domain(s):
Europejska administracja publiczna
Institution/Agency: Komisja Europejska
Lokalizacja: Bruksela (Belgia)
Termin:
Nazwa stanowiska: Analityk biznesowy
Domain(s):
Gospodarka, finanse i statystyki
Institution/Agency: Parlament Europejski
Lokalizacja: Luksemburg (Luksemburg)
Termin:

Pracownik kontraktowy

Nazwa stanowiska: Specjalista ds. pozyskiwania talentów (M/K)
Domain(s):
Zasoby ludzkie
Institution/Agency: (EBA) Europejski Urząd Nadzoru Bankowego
Lokalizacja: Paryż (Francja)
Termin:
Nazwa stanowiska: Doradca Business Intelligence
Domain(s):
Informatyka
Institution/Agency: Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Środowiska i Infrastruktury (CINEA)
Lokalizacja: Bruksela (Belgia)
Termin:
Nazwa stanowiska: SPECJALISTA DS. PRAWNYCH
Domain(s):
Prawo
Institution/Agency: Komisja Europejska
Lokalizacja: Bruksela (Belgia)
Termin:
Nazwa stanowiska: Doradca ds. projektów/Pracownik naukowy
Domain(s):
Nauka i badania naukowe
Institution/Agency: Agencja Wykonawcza Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERCEA)
Lokalizacja: Bruksela (Belgia)
Termin:
Nazwa stanowiska: Doradca ds. inżynierii finansowej
Domain(s):
Gospodarka, finanse i statystyki
Institution/Agency: Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Środowiska i Infrastruktury (CINEA)
Lokalizacja: Bruksela (Belgia)
Termin:
Nazwa stanowiska: Starszy Agent - Zarządzanie Projektami
Domain(s):
Europejska administracja publiczna
Institution/Agency: Europol – Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania
Lokalizacja: Haga (Holandia)
Termin:
Nazwa stanowiska: SPECJALISTA DS. PRAWNYCH
Domain(s):
Gospodarka, finanse i statystyki
Institution/Agency: Europejska Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA)
Lokalizacja: Bruksela (Belgia)
Termin:
Nazwa stanowiska: urzędnik ds. publicznych
Domain(s):
Stosunki zewnętrzne
Institution/Agency: (EIT) Europejski Instytut Innowacji i Technologii
Lokalizacja: Bruksela (Belgia)
Termin:
Nazwa stanowiska: Specjalista ds. finansów
Domain(s):
Gospodarka, finanse i statystyki
Institution/Agency: (EIT) Europejski Instytut Innowacji i Technologii
Lokalizacja: Budapeszt (Węgry)
Termin:
Nazwa stanowiska: Finansista
Domain(s):
Gospodarka, finanse i statystyki
Institution/Agency: Europejska Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA)
Lokalizacja: Bruksela (Belgia)
Termin:
Nazwa stanowiska: Analityk/analityczka
Domain(s):
Nauka i badania naukowe
Institution/Agency: Joint Research Centre
Lokalizacja: Bruksela (Belgia), Geel (Belgia), Ispra (Włochy), Karlsruhe (Niemcy), Petten (Holandia), Sewilla (Hiszpania)
Termin: no deadline for application
Nazwa stanowiska: kierownik ds. Programu
Domain(s):
Europejska administracja publiczna
Institution/Agency: Komisja Europejska
Lokalizacja: Nikozja (Cypr)
Termin: no deadline for application
Nazwa stanowiska: Specjalista ds. projektu / koordynator zaproszenia
Domain(s):
Europejska administracja publiczna
Institution/Agency: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Inteligentnych Sieci i Usług
Lokalizacja: Bruksela (Belgia)
Termin:
Nazwa stanowiska: Asystent ds. Administracyjnych
Domain(s):
Personel pomocniczy
Institution/Agency: (EEA) Europejska Agencja Środowiska
Lokalizacja: Kopenhaga (Dania)
Termin:
Nazwa stanowiska: Sekretarz
Domain(s):
Personel pomocniczy
Institution/Agency: Europejski Inspektor Ochrony Danych
Lokalizacja: Bruksela (Belgia)
Termin:
Nazwa stanowiska: Radca prawny
Domain(s):
Gospodarka, finanse i statystyki
Institution/Agency: Europejska Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA)
Lokalizacja: Bruksela (Belgia)
Termin:
Nazwa stanowiska: Specjalista ds. Finansowych
Domain(s):
Gospodarka, finanse i statystyki
Institution/Agency: Europejska Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA)
Lokalizacja: Bruksela (Belgia)
Termin:
Nazwa stanowiska: Doradca ds. projektów
Domain(s):
Europejska administracja publiczna
Institution/Agency: Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Środowiska i Infrastruktury (CINEA)
Lokalizacja: Bruksela (Belgia)
Termin:
Nazwa stanowiska: GSMC operatora
Domain(s):
Europejska administracja publiczna
Institution/Agency: (EUSPA) Agencja Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego
Lokalizacja: Paryż (Francja)
Termin:
Nazwa stanowiska: Starszy urzędnik
Domain(s):
Gospodarka, finanse i statystyki
Institution/Agency: EBI – Europejski Bank Inwestycyjny
Lokalizacja: Luksemburg (Luksemburg)
Termin:
Nazwa stanowiska: Sekretarz szefa przedstawicielstwa
Domain(s):
Komunikacja społeczna
Institution/Agency: Komisja Europejska
Lokalizacja: Paryż (Francja)
Termin:
Nazwa stanowiska: Asystenta ds. finansowych
Domain(s):
Gospodarka, finanse i statystyki
Institution/Agency: (Eurojust) Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych
Lokalizacja: Haga (Holandia)
Termin:
Nazwa stanowiska: Pracownik administracyjny – finanse
Domain(s):
Gospodarka, finanse i statystyki
Institution/Agency: (EIGE) Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn
Lokalizacja: Wilno (Litwa)
Termin:
Nazwa stanowiska: Finansista
Domain(s):
Gospodarka, finanse i statystyki
Institution/Agency: (EDA) Europejska Agencja Obrony
Lokalizacja: Bruksela (Belgia)
Termin:
Nazwa stanowiska: Asystent ds. informacji i komunikacji
Domain(s):
Komunikacja społeczna
Institution/Agency: Komisja Europejska
Lokalizacja: Paryż (Francja)
Termin:
Nazwa stanowiska: Specjalista ds. Finansów i umów
Domain(s):
Gospodarka, finanse i statystyki
Institution/Agency: Komisja Europejska
Lokalizacja: Bruksela (Belgia)
Termin:

Pracownik zatrudniony na czas określony

Nazwa stanowiska: Kierownika projektu
Domain(s):
Informatyka
Institution/Agency: Instytucje UE
Lokalizacja: Luksemburg (Luksemburg)
Termin:
Nazwa stanowiska: Główny ekonomista ds. konkurencji
Domain(s):
Europejska administracja publiczna
Institution/Agency: Komisja Europejska
Lokalizacja: Bruksela (Belgia)
Termin:
Nazwa stanowiska: Specjalista ds. projektów naukowych
Domain(s):
Nauka i badania naukowe
Institution/Agency: Joint Research Centre
Lokalizacja: Geel (Belgia)
Termin:
Nazwa stanowiska: Tłumacz języka litewskiego
Domain(s):
Języki
Institution/Agency: (CDT) Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej
Lokalizacja: Luksemburg (Luksemburg)
Termin:
Nazwa stanowiska: Specjalista ds. technologii informacyjnych
Domain(s):
Informatyka
Institution/Agency: (EU-LISA) Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości
Lokalizacja: Strasburg (Francja)
Termin:
Nazwa stanowiska: Asystent pomocy technicznej
Domain(s):
Personel pomocniczy
Institution/Agency: (EPPO) European Public Prosecutor’s Office
Lokalizacja: Luksemburg (Luksemburg)
Termin: