Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

Aktualne wakaty

Szukasz pracy w instytucjach UE?

Poniżej znajdziesz informacje o różnego rodzaju możliwościach zatrudnienia w instytucjach, organach i agencjach UE, w tym również o wszystkich procedurach naboru prowadzonych przez EPSO: Konkursy na urzędników i stałe procedury naboru CAST

W znalezieniu odpowiadających Ci ofert pomoże Ci nasza wyszukiwarka dostępna po prawej stronie.

Zaznaczamy, że w rubryce z wakatami poniżej dostępne są jedynie wybrane aktualne oferty pracy. Pełną listę ofert pracy danego rodzaju znajdziesz na stronach dotyczących zatrudnienia w instytucjach i organach UE.

Job vacancies
Urzędnik (zatrudniony na stałe)
Nazwa stanowiska Domain(s) Grupa zaszeregowania Institution/Agency Lokalizacja Termin
Sekretarz / Urzędnik Personel pomocniczy AST-SC 1, AST-SC 3 Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych Bruksela (Belgia)
Analityk biznesowy Gospodarka, finanse i statystyki AD 6, AD 9 Parlament Europejski Luksemburg (Luksemburg)
Zastępca Dyrektora Generalnego Europejska administracja publiczna AD 15 Komisja Europejska Bruksela (Belgia)
Pracownik kontraktowy
Nazwa stanowiska Domain(s) Grupa zaszeregowania Institution/Agency Lokalizacja Termin
Asystenta ds. finansowych Gospodarka, finanse i statystyki FG III (Eurojust) Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych Haga (Holandia)
Radca prawny Prawo FG IV Europejska Służba Działań Zewnętrznych Bruksela (Belgia)
Doradca ds. inżynierii finansowej Gospodarka, finanse i statystyki FG IV Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Środowiska i Infrastruktury (CINEA) Bruksela (Belgia)
Agent- Wsparcie projektu Europejska administracja publiczna FG III Europol – Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania Haga (Holandia)
Doradca ds. projektów Europejska administracja publiczna FG IV Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Środowiska i Infrastruktury (CINEA) Bruksela (Belgia)
SPECJALISTA DS. PRAWNYCH Prawo FG IV Komisja Europejska Bruksela (Belgia)
Specjalista ds. Finansów i umów Gospodarka, finanse i statystyki FG IV Komisja Europejska Bruksela (Belgia)
Doradca Business Intelligence Informatyka FG IV Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Środowiska i Infrastruktury (CINEA) Bruksela (Belgia)
Finansista Gospodarka, finanse i statystyki FG IV (EDA) Europejska Agencja Obrony Bruksela (Belgia)
Asystent ds. Administracyjnych
Personel pomocniczy FG III (EEA) Europejska Agencja Środowiska Kopenhaga (Dania)
GSMC operatora Europejska administracja publiczna FG IV (EUSPA) Agencja Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego Paryż (Francja)
Starszy urzędnik Gospodarka, finanse i statystyki N/A EBI – Europejski Bank Inwestycyjny Luksemburg (Luksemburg)
Starszy Agent - Zarządzanie Projektami Europejska administracja publiczna FG IV Europol – Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania Haga (Holandia)
Asystent ds. informacji i komunikacji Komunikacja społeczna FG III Komisja Europejska Paryż (Francja)
Specjalista ds. finansów Gospodarka, finanse i statystyki FG IV (EIT) Europejski Instytut Innowacji i Technologii Budapeszt (Węgry)
Specjalista ds. pozyskiwania talentów (M/K) Zasoby ludzkie FG IV (EBA) Europejski Urząd Nadzoru Bankowego Paryż (Francja)
Pracownik administracyjny – finanse Gospodarka, finanse i statystyki FG III (EIGE) Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn Wilno (Litwa)
urzędnik ds. publicznych Stosunki zewnętrzne FG IV (EIT) Europejski Instytut Innowacji i Technologii Bruksela (Belgia)
Doradca ds. projektów/Pracownik naukowy Nauka i badania naukowe FG IV Agencja Wykonawcza Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERCEA) Bruksela (Belgia)
Specjalista ds. projektu / koordynator zaproszenia Europejska administracja publiczna FG IV Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Inteligentnych Sieci i Usług Bruksela (Belgia)
Pracownik zatrudniony na czas określony
Nazwa stanowiska Domain(s) Grupa zaszeregowania Institution/Agency Lokalizacja Termin
Ekspert w ramach europejskiego naukowego komitetu doradczego ds. zmiany klimatu Nauka i badania naukowe AD 6 (EEA) Europejska Agencja Środowiska Kopenhaga (Dania)
Menedżer operacji monitorowania zabezpieczeń Nauka i badania naukowe AD 8 (EUSPA) Agencja Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego Paryż (Francja)
IRIS² SatCom Standaryzacja/Inżynier Terminali Użytkownika Europejska administracja publiczna AD 7 (EUSPA) Agencja Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego Praga (Czechy)
Specjalista ds. rynku i innowacji IRIS² SatCom Nauka i badania naukowe AD 7 (EUSPA) Agencja Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego Praga (Czechy)
Specjalista ds. projektów informatycznych Informatyka AST 3 Komisja Europejska Bruksela (Belgia)
Asystent ds. finansów i umów Gospodarka, finanse i statystyki AST 3 (FRA) Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej Wiedeń (Austria)
Asystent ds. Administracyjnych
Europejska administracja publiczna AST 1 Komisja Europejska Bruksela (Belgia)
Starszy Specjalista ds. Przestępczości Zorganizowanej UE Europejska administracja publiczna AD 7 Europol – Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania Haga (Holandia)
Zarządzający danymi Informatyka AD 6 (ECHA) Europejska Agencja Chemikaliów Helsinki (Finlandia)
Funkcjonariusz Europejska administracja publiczna AD 7 (FRONTEX) Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej Warszawa (Polska)
kierownik centrum administracji Europejska administracja publiczna AD 12 Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu (AUEA) Valletta (Malta)
Główny ekonomista ds. konkurencji Europejska administracja publiczna AD 14 Komisja Europejska Bruksela (Belgia)
Asystent w Service Desk Informatyka AST 4 (CDT) Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej Luksemburg (Luksemburg)
Kierownik działu – Operacje Europejskiego Centrum ds. Przestępczości Finansowej i Gospodarczej (EFECC). Europejska administracja publiczna AD 9 Europol – Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania Haga (Holandia)
Kierownik ds. Koordynacji Komunikacji Komunikacja społeczna AD 5 Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Środowiska i Infrastruktury (CINEA) Bruksela (Belgia)
Asystent ds. Obsługi językowej Języki AST 3 (CDT) Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej Luksemburg (Luksemburg)
Tłumacz języka litewskiego Języki AD 5 (CDT) Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej Luksemburg (Luksemburg)
Specjalista ds. projektów informatycznych Informatyka AD 7 Instytucje UE Luksemburg (Luksemburg)
Asystent pomocy technicznej Personel pomocniczy AST 3 (EPPO) European Public Prosecutor’s Office Luksemburg (Luksemburg)
Korektorzy tekstów/Redaktorzy językowi Języki AST 3 Instytucje UE Luksemburg (Luksemburg)
Sekretarz Zasoby ludzkie AST-SC 1 (SRB) Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji Bruksela (Belgia)
Kierownik działu ds. komunikacji i public relations Komunikacja społeczna AD 10 Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu (AUEA) Valletta (Malta)
Specjalista ds Nadzoru Gospodarka, finanse i statystyki AD 5 (ESMA) Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych Paryż (Francja)
Pracownik wsparcia językowego Języki AST-SC 1 Komisja Europejska Luksemburg (Luksemburg)
Oficer ds. Innowacji Europejska administracja publiczna AD 8 (EIT) Europejski Instytut Innowacji i Technologii Budapeszt (Węgry)
Asystent ds. IT Informatyka AST 4 (ACER) Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki Lublana (Słowenia)
Urzędnik ds. Budżetu Gospodarka, finanse i statystyki AD 5 (ERA) Agencja Kolejowa Unii Europejskiej Valenciennes (Francja)

Aktualne wakaty

Szukasz pracy w instytucjach UE?

Poniżej znajdziesz informacje o różnego rodzaju możliwościach zatrudnienia w instytucjach, organach i agencjach UE, w tym również o wszystkich procedurach naboru prowadzonych przez EPSO: Konkursy na urzędników i stałe procedury naboru CAST

W znalezieniu odpowiadających Ci ofert pomoże Ci nasza wyszukiwarka dostępna po prawej stronie.

Zaznaczamy, że w rubryce z wakatami poniżej dostępne są jedynie wybrane aktualne oferty pracy. Pełną listę ofert pracy danego rodzaju znajdziesz na stronach dotyczących zatrudnienia w instytucjach i organach UE.

 


Sorry, there are no jobs matching your search criteria at the moment. Please try using a different search term or check in the coming days for newly published job openings.