Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

Staże

Programy staży oferowane przez instytucje UE to wyjątkowa okazja, aby na własne oczy przekonać się, jak wygląda praca urzędnika europejskiego.

W ramach tych programów co roku ponad 2 tys. stażystów podnosi swoje umiejętności zawodowe, poszerza sieć kontaktów i przekłada wyuczoną na uniwersytecie teorię na praktykę. Staże oferuje większość instytucji, organów i agencji UE. Trwają one zazwyczaj kilka miesięcy.

Stażyści mogą sprawdzić od środka, jak działa UE. Staże są oferowane w wielu różnych dziedzinach, takich jak prawo konkurencji, zasoby ludzkie, polityka ochrony środowiska czy komunikacja społeczna.

Każda instytucja samodzielnie przeprowadza nabór na staże.

Dostępne oferty staży pomoże Ci znaleźć lista rozwijana poniżej, która umożliwia wyszukiwanie według instytucji, organu lub agencji.

Uwaga: strona nie obejmuje wszystkich dostępnych programów staży.

Start typing to search or select from the list.