Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

Zachęcamy do dołączenia do naszej sieci organizacji zajmujących się różnorodnością i włączeniem społecznym

Picture of various people (gender, ethnicity etc.)

Zaproszenie do współpracy dla wszystkich organizacji w UE zajmujących się różnorodnością i włączeniem społecznym

EPSO (Europejski Urząd Doboru Kadr) zwraca się z prośbą o pomoc

 

EPSO wyznaje zasadę równości szans i różnorodności i aktywnie ją promuje we wszystkich procedurach naboru.

W szczególności stara się dotrzeć do osób z bardziej zróżnicowanych środowisk, aby w przyszłości pula kandydatów biorących udział w procedurach naboru EPSO – a ostatecznie również zatrudnionych w instytucjach UE – w większej mierze odzwierciedlała różnorodność panującą w UE.

EPSO chciałoby informować jak najszersze grono tych osób o możliwościach pracy w instytucjach UE oraz o stosowanej przez siebie polityce równości i różnorodności, a także zachęcać je do rozważenia kariery w instytucjach lub agencjach UE i do wzięcia udziału w już ogłoszonych i przyszłych procedurach naboru EPSO.

W związku z tym EPSO zaprasza do współpracy organizacje, które reprezentują obywateli Unii z określonych grup (osoby o określonym pochodzeniu etnicznym, orientacji seksualnej czy statusie społeczno-ekonomicznym, osoby z niepełnosprawnością lub dowolne inne mniejszości) i które byłyby gotowe pomóc EPSO w dotarciu do tych grup. Mogą to być organizacje pozarządowe, organy ds. równości, organizacje patronackie, stowarzyszenia itp.

 

W jaki sposób? To proste – zachęcamy do dołączenia do naszej sieci!

Organizacje, które dołączą do naszej sieci (baza danych) zrzeszającej organizacje zajmujące się różnorodnością i włączeniem społecznym, będą pomagały nam w promowaniu pracy w instytucjach UE wśród swoich członków.

EPSO będzie im regularnie i w odpowiednim terminie przekazywać informacje o ofertach zatrudnienia i o trwających i planowanych procedurach naboru, a następnie organizacje te udostępnią te informacje swoim członkom.

 

Jak zgłosić chęć współpracy?

Chętne organizacje prosimy o wypełnienie formularza, w którym się przedstawią i wskażą, jakim rodzajem współpracy byłyby zainteresowane.

EPSO ma nadzieję, że współpraca zaowocuje nowymi możliwościami dla wszystkich.

 

Więcej informacji

Więcej informacji na temat polityki EPSO w zakresie równości i różnorodności można znaleźć na naszej stronie poświęconej równości szans.

Wszelkie dodatkowe pytania prosimy kierować na adres: EPSO-equality-diversity@ec.europa.eu.

 

Dla organizacji reprezentujących osoby niepełnosprawne:

Więcej informacji na temat niepełnosprawności i specjalnych udogodnień podczas testów można znaleźć na naszej stronie poświęconej równości szans. Zamieściliśmy tam również historie pracowników instytucji UE, film wideo, przystępną ulotkę, instrukcje, jak złożyć wniosek o dostosowanie warunków przeprowadzania testu do swoich potrzeb, oraz opis udogodnień, jakie mogą być stosowane podczas testów.

Wszelkie prośby o dodatkowe informacje dotyczące szczególnych potrzeb, niepełnosprawności lub specjalnych udogodnień prosimy kierować na adres: epso-accessibility@ec.europa.eu.