Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

O jakiego rodzaju racjonalne dostosowania mogę się ubiegać?

Zostaniesz poproszony/-a o poinformowanie EPSO o rodzaju dostosowań, które uważasz za przydatne ze względu na swoją niepełnosprawność lub stan zdrowia.

Przy uwzględnieniu dostarczonych przez Ciebie dokumentów poświadczających niepełnosprawność lub stan zdrowia oraz fachowej wiedzy EPSO w dziedzinie stosowania podczas testów racjonalnych dostosowań dla kandydatów ze szczególnymi potrzebami, zostaną Ci zaoferowane indywidualnie dobrane dostosowania na każdy z testów, do którego masz przystąpić. Może się zatem okazać, że ostatecznie ustalone dostosowania będą się różnić od tych, o które się zwróciłeś/-aś.

Przykłady możliwych dostosowań:

  • zapewnienie dostępności
  • wydłużenie czasu trwania testu
  • powiększenie tekstów testowych lub udostępnienie oprogramowania powiększającego
  • teksty testowe zapisane alfabetem Braille'a lub udostępnienie klawiatury Braille'a
  • dostosowane oświetlenie
  • biurka z regulowaną wysokością
  • pomoc indywidualna i inne dostosowania.

Więcej dowiesz się z przygotowanych przez EPSO informacji o możliwych dostosowaniach podczas testów.

Uwaga: technologia wspomagająca nie jest dostępna na wszystkich etapach procesu selekcji. EPSO pracuje obecnie nad ulepszeniem procedur i usług. Będzie nadal analizować potrzeby kandydatów, aby zaproponować im niezbędne dostosowania i pozwolić im zdawać testy w jak najlepszych warunkach.

WAŻNE: racjonalne dostosowania będą dotyczyć zdawania poszczególnych testów zarówno stacjonarnie w ośrodkach egzaminacyjnych, jak i zdalnie.