Przejdź do treści

Listy rezerwowe

 

Opublikowane listy rezerwowe

Wybierz listę rezerwową w menu poniżej:

Począwszy od maja 2018 r. wszystkie listy rezerwowe są publikowane na tej stronie i na stronach odpowiednich konkursów. Nie będą już zamieszczane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Wszystkie listy rezerwowe opublikowane do kwietnia 2018 r. są dostępne wyłącznie na stronach odpowiednich konkursów oraz w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

 

Przedłużona ważność list rezerwowych

Ważność wielu list rezerwowych utworzonych w wyniku konkursów otwartych zorganizowanych przez EPSO została przedłużona.

Pod tym linkiem znajdziesz aktualne informacje dotyczące list rezerwowych o przedłużonej ważności. Okres ich ważności może w przyszłości jeszcze zostać przedłużony. Najnowsze informacje na ten temat będą na bieżąco zamieszczane na podanej stronie.

 

Nieprzedłużenie ważności list rezerwowych

Ponieważ ważność innych list rezerwowych została już kilkukrotnie przedłużona, organ powołujący, w porozumieniu ze wszystkimi instytucjami, podjął decyzję o nieprzedłużeniu ich ważności.