Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

Testy EPSO

Konkursy i procedury naboru przeprowadzane przez EPSO obejmują serię testów mających na celu ocenę kompetencji ogólnych i szczegółowych.

Główne etapy

  • Kontrola spełnienia warunków udziału  ocena spełniania warunków udziału i wymogów podstawowych.
  • Talent Screener – wyłącznie w przypadku konkursów na stanowiska o profilu specjalistycznym. Kandydaci są proszeni o podanie w formularzu zgłoszeniowym wszystkich swoich umiejętności zawodowych, a także doświadczenia zawodowego i kwalifikacji, które następnie zostają ocenione przez komisję konkursową.
  • Komputerowe testy wielokrotnego wyboru – sprawdzają rozumienie tekstu pisanego, operowanie danymi liczbowymi i myślenie abstrakcyjne, a w przypadku niektórych konkursów na stanowiska o profilu specjalistycznym – również kompetencje związane z dziedziną konkursu. Testy są zazwyczaj nadzorowane zdalnie lub przeprowadzane w jednym z ośrodków egzaminacyjnych, które znajdują się na całym świecie. Kandydaci muszą wziąć w nich udział w określonym z góry przedziale czasu.
  • Ocena zintegrowana – ostatni etap, na którym sprawdzane są kompetencje ogólne i kompetencje związane z dziedziną konkursu. Przy pomocy różnorodnych testów członkowie komisji konkursowej oceniają umiejętności takie jak analizowanie i rozwiązywanie problemów, komunikatywność, ustalanie priorytetów i organizacja czy jakość i wydajność pracy. Przy ocenie każdej kompetencji bierze się pod uwagę pięć podstawowych kryteriów oceny. Poszczególne testy oceny zintegrowanej są organizowane online (zdalnie) i odbywają się zazwyczaj w różnych terminach. Uwaga: w konkursach publikowanych w 2023 r. EPSO zacznie stosować nowe ramy kompetencji. Więcej na ten temat tutaj: Początek transformacji EPSO | EU Careers (europa.eu)

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o procedurach naboru EPSO, zachęcamy do odwiedzenia strony Testy EPSO – fakty i mity.

Rodzaje testów

Po wybraniu profilu stanowiska poniżej wyświetli się lista odpowiadających mu testów oraz przykładowe pytania, które mogą zostać zadane kandydatowi.