Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

Jérôme R., kierownik programu

picture of Jerome

Obecnie jestem kierownikiem programu na rzecz pokoju i bezpieczeństwa w delegaturze Unii Europejskiej w Nigerii i we Wspólnocie Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS). Zarządzam kilkoma programami bezpieczeństwa w Nigerii i Afryce Zachodniej. Moja praca polega na współpracy z kilkoma agencjami ONZ i podmiotami zajmującymi się budowaniem pokoju w Nigerii i regionie. Jestem bardzo dumny, że mogę propagować wartości i interesy UE w tej części świata.

Moje studia były punktem wyjścia dla mojej międzynarodowej kariery zawodowej. Najpierw ukończyłem studia magisterskie w dziedzinie stosunków międzynarodowych i historii nowoczesnej na Uniwersytecie w St Andrews (w Wielkiej Brytanii), a następnie uzyskałem tytuł magistra nauk politycznych w Instytucie Études Politiques de Paris (we Francji) ze specjalizacją w dziedzinie stosunków międzynarodowych. Dodatkowo, na kilka lat przed przystąpieniem 10 nowych państw członkowskich do UE w 2004 r., uzyskałem tytuł magistra europeistyki w Kolegium Europejskim w Warszawie.

Sprawami europejskimi zajmuję się od 1997 r. W trakcie mojej kariery zawodowej w UE miałem okazję pracować w kilku krajach (Francja, Austria, Niemcy, Belgia, Filipiny i Nigeria). Moją tożsamość ukształtowały doświadczenia zdobyte w różnych krajach, dlatego wykracza ona poza Francję, z której pochodzę. Czuję się Europejczykiem, a nawet obywatelem świata – to moja druga natura!