Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

Minna Vuorio

MInna EPDO director

Od maja 2020 r. Minna Vuorio jest dyrektorem Europejskiego Urzędu Doboru Kadr (EPSO), jak również dyrektorem Europejskiej Szkoły Administracji (EuSA). Odpowiada za sprawne funkcjonowanie urzędu i Europejskiej Szkoły Administracji, które znajdują się pod zwierzchnictwem zarządu EPSO/EuSA.

Podstawowym celem wyznaczonym na pięcioletnią kadencję Minny Vuorio jest transformacja i modernizacja EPSO. Instytucje UE starają się pozyskiwać wysoko wykwalifikowanych, wielojęzycznych i mobilnych specjalistów. Głównym zadaniem Minny Vuorio jest nadzorowanie tworzenia modelu naboru, który będzie odpowiadał potrzebom instytucji UE w zakresie zbudowania bardziej zrównoważonej i elastycznej społeczności pracowników, tak by odzwierciedlała ona różnorodność społeczeństwa europejskiego, któremu służy.

Minna Vuorio rozpoczęła pracę w instytucjach UE wkrótce po tym, jak 1 stycznia 1995 r. jej kraj – Finlandia – przystąpił do Unii Europejskiej. Przez 25 lat pracowała w Sekretariacie Generalnym Rady Unii Europejskiej, początkowo jako tłumaczka i weryfikatorka. W 2007 r. została analityczką open source we wspólnym centrum sytuacyjnym, które podlegało Javierowi Solanie – Sekretarzowi Generalnemu Rady Unii Europejskiej i Wysokiemu Przedstawicielowi ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa. W 2010 r. wróciła do Działu Języka Fińskiego jako jego kierownik, a w 2016 r. objęła na sześć miesięcy stanowisko kierownika Działu ds. Zasobów i Wsparcia Tłumaczeniowego. W lipcu 2016 r. została dyrektorem Służby Tłumaczeniowej LING1 Rady składającej się z 12 działów językowych i działu operacyjnego. Nadzorowała pracę łącznie około 450 osób.

Minna Vuorio ma trzech synów i jest entuzjastką różnorodności, wielojęzyczności i promowania współpracy między pracownikami.