Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

Obowiązkowe staże niepłatne w Radzie Unii Europejskiej

Aktualne procedury naboru
29/08/2022
Termin
27/09/2022 12:00
Lokalizacja: 
Bruksela (Belgia)

Instytucja/agencja

Zadania stażystów zależą od potrzeb przyjmującego działu. Generalnie stażyści wykonują podobne zadania jak młodsi administratorzy na początku kariery, czyli: przygotowują posiedzenia i redagują protokoły, uczestniczą w posiedzeniach Coreperu i organów przygotowawczych Rady, wyszukują informacje na potrzeby konkretnych projektów, tłumaczą dokumenty, zestawiają dokumentację, piszą sprawozdania. Stażyści realizują również program szkoleniowy, w ramach którego uczestniczą w konferencjach i odwiedzają inne instytucje UE w Brukseli, Luksemburgu i Strasburgu.

Kto może się zgłosić: Staże są przeznaczone dla studentów trzeciego, czwartego lub piątego roku, mających obywatelstwo UE, którzy w ramach studiów muszą odbyć obowiązkową praktykę.

Czas trwania: Od 2 do 5 miesięcy

Staż płatny: Nie. Dofinansowanie kosztów podróży. Karta zniżkowa do restauracji SGR. Ubezpieczenie zdrowotne / od nieszczęśliwych wypadków.

Terminy rozpoczęcia stażu:

  • 1 lutego (okres zgłoszeniowy około września/października – proszę sprawdzić ostateczne daty w tym okresie).
  • 1 września (okres zgłoszeniowy około lutego/marca – proszę sprawdzić ostateczne daty w tym okresie).