Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

Staże płatne w Radzie Unii Europejskiej

Aktualne procedury naboru
29/08/2022
Termin
27/09/2022 12:00
Lokalizacja: 
Bruksela (Belgia)

Instytucja/agencja

Zadania stażystów zależą od potrzeb przyjmującego działu. Generalnie stażyści wykonują podobne zadania jak młodsi administratorzy na początku kariery, czyli: przygotowują posiedzenia i redagują protokoły, uczestniczą w posiedzeniach Coreperu i organów przygotowawczych Rady, wyszukują informacje na potrzeby konkretnych projektów, tłumaczą dokumenty, zestawiają dokumentację, piszą sprawozdania. Stażyści realizują również program szkoleniowy, w ramach którego uczestniczą w konferencjach i odwiedzają inne instytucje UE w Brukseli, Luksemburgu i Strasburgu.

Kto może się zgłosić:Obywatele UE, którzy ukończyli (lub ukończą przed terminem składania wniosków) co najmniej studia wyższe pierwszego stopnia i uzyskają odpowiedni dyplom lub równoważne zaświadczenie.

Czas trwania: 5 miesięcy.

Staż płatny:Tak – 1 220,78 euro miesięcznie, dofinansowanie kosztów podróży i karta zniżkowa do restauracji SGR.

Terminy rozpoczęcia stażu:

  • 1 lutego (okres zgłoszeniowy około sierpnia/września – proszę sprawdzić ostateczne daty w tym okresie).
  • 1 września (okres zgłoszeniowy około lutego/marca – proszę sprawdzić ostateczne daty w tym okresie).