Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

Rada Unii Europejskiej – Program działań pozytywnych dla stażystów z niepełnosprawnością

Aktualne procedury naboru
29/08/2022
Termin
27/09/2022 12:00
Lokalizacja: 
Bruksela (Belgia)

Instytucja/agencja

Zadania stażystów zależą od potrzeb przyjmującego działu. Generalnie stażyści wykonują podobne zadania jak młodsi administratorzy na początku kariery, czyli: przygotowują posiedzenia i redagują protokoły, uczestniczą w posiedzeniach Coreperu i organów przygotowawczych Rady, wyszukują informacje na potrzeby konkretnych projektów, tłumaczą dokumenty, zestawiają dokumentację, piszą sprawozdania. Stażyści realizują również program szkoleniowy, w ramach którego uczestniczą w konferencjach i odwiedzają inne instytucje UE w Brukseli, Luksemburgu i Strasburgu.

Kto może się zgłosić: Staże te są zarezerwowane dla absolwentów i studentów trzeciego, czwartego lub piątego roku studiów uniwersyteckich o uznanej niepełnosprawności, którzy posiadają obywatelstwo jednego z krajów UE.

Czas trwania: 5 miesięcy

Staż płatny: Tak. 1 220,78 euro miesięcznie, dofinansowanie kosztów podróży i karta zniżkowa do stołówki Sekretariatu Generalnego Rady. Po przedstawieniu właściwego uzasadnienia stażyści z niepełnosprawnościami mogą otrzymać dodatkową kwotę nieprzekraczającą połowy kwoty stypendium.

Terminy rozpoczęcia stażu:

  • 1 lutego (termin składania zgłoszeń: około września/października – należy sprawdzić dokładne daty).
  • 1 września (termin składania zgłoszeń: około lutego/marca – należy sprawdzić dokładne daty).