Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

Staże

Lokalizacja: 
Bruksela (Belgia)

Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji uczestniczy w programie staży Komisji Europejskiej (Bluebook) i przyjmuje na staż absolwentów uczelni z całego świata. Stażystom powierza się zadania podobne do tych, które wykonują nowo zatrudnieni absolwenci studiów wyższych. W praktyce oznacza to na przykład organizację pracy grup roboczych i spotkań, opracowywanie zestawień informacyjnych i dokumentów, przygotowywanie sprawozdań i odpowiadanie na zapytania, jak również udział w zebraniach działów i innych spotkaniach.

Kto może się zgłosić: Absolwenci, pod warunkiem posiadania dyplomu w następujących dziedzinach: restrukturyzacja i uporządkowana likwidacja, bankowość, finanse, gospodarka, polityka publiczna, zasoby ludzkie, komunikacja, informatyka i prawo. Obywatelstwo UE nie jest obowiązkowe (niewielka liczba miejsc jest zarezerwowana dla obywateli państw trzecich), ale wymagana jest znajomość dwóch języków UE. Doświadczenie zawodowe i studia podyplomowe są dodatkowymi atutami, ale nie są wymagane.

Czas trwania: 5 miesięcy

Staż płatny: Tak. 1 220,78 euro oraz zwrot kosztów podróży – program staży Bluebook jest organizowany dwa razy w roku.

Terminy rozpoczęcia stażu: 1 marca i 1 października