Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

Staże

Lokalizacja: 
Bruksela (Belgia)

Instytucja/agencja

Co roku EDA oferuje roczne staże przeznaczone dla osób, które niedawno ukończyły studia wyższe i które chciałyby zdobyć doświadczenie zawodowe w organizacji koordynującej współpracę w dziedzinie obronności w Europie.

Staż w EDA zapewnia:

  • wyjątkową możliwość poznania od kulis polityki obronności i procesu rozwoju europejskich zdolności obronnych
  • wykorzystanie wiedzy zdobytej w trakcie studiów
  • funkcjonowanie w wielokulturowym i dynamicznym środowisku pracy.

Kto może się zgłosić: niedawni absolwenci uczelni wyższych, którzy wcześniej nie odbyli płatnego ani bezpłatnego stażu ani nie byli zatrudnieni w innej instytucji lub organie UE przez okres dłuższy niż sześć tygodni. Aby kandydaci zostali uznani za kwalifikujących się do odbycia stażu, przed upływem terminu składania zgłoszeń muszą spełniać kryteria podane w ogłoszeniu o naborze.

Czas trwania: 1 rok

Staż płatny: Tak, 1 252,68 euro/miesiąc (2022 r.)

Terminy rozpoczęcia stażu: Raz w roku, 1 lub 16 września