Przejdź do treści

Staże

Aktualne procedury naboru
28/04/2019
Termin
no deadline for application
Lokalizacja: 
Lublana (Słowenia)

Staże skierowane są głównie do młodych absolwentów szkół wyższych, również do tych, którzy w ramach uczenia się przez całe życie niedawno uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych i znajdują się u progu kariery zawodowej.

Kto może się zgłosić:

  • Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, którzy mają 18 lat lub więcej.
  • Kandydaci muszą posiadać poziom wykształcenia odpowiadający ukończonym studiom wyższym, trwającym normalnie trzy lata lub dłużej, potwierdzony dyplomem ukończenia studiów (wydanym w jednym z państw członkowskich UE lub w odniesieniu do którego organy jednego z tych państw wydały świadectwo równoważności).
  • O staż nie mogą ubiegać się kandydaci, którzy w przeszłości odbywali lub aktualnie odbywają staż w jednej z instytucji lub jednym z organów Unii Europejskiej. Do stażu nie kwalifikują się też osoby, które kiedykolwiek pracowały lub aktualnie pracują w jednej z instytucji lub jednym z organów Unii Europejskiej.

Czas trwania: 6 miesięcy

Staż płatny: Tak 600 euro (stypendium miesięczne) i 350 euro (dodatek na zakwaterowanie).

Terminy rozpoczęcia stażu: 1 września lub 1 marca.