Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

Staże

Lokalizacja: 
Haga (Holandia)

Co roku Agencja oferuje około 14 staży w różnych obszarach prawa i administracji związanych z jej działalnością, takich jak: prowadzone sprawy, sekretariat sieci GEN/JIT/EJN, zarządzanie danymi, komunikacja, sprawy korporacyjne, zasoby finansowe, zasoby ludzkie, organizacja wydarzeń, IT i prawo administracyjne.

Kto może się zgłosić: Absolwenci uczelni wyższych będący obywatelami państwa członkowskiego lub kraju kandydującego. Kandydaci powinni dobrze znać język angielski (co najmniej na poziomie B2), który jest językiem roboczym Eurojustu.

Czas trwania: 5 miesięcy

Staż płatny: Tak, około 1 200 euro miesięcznie

Terminy rozpoczęcia stażu: marzec i październik