Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

Staże

Lokalizacja: 
Angers (Francja)

Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin (CPVO) oferuje staże dla 7 stażystów (4 w dziedzinie prawa, 2 w dziedzinie komunikacji, 1 w dziedzinie audytu).

Ludzki wymiar agencji w połączeniu z szerokim zakresem zadań, którymi się zajmuje, pozwoli stażystom dogłębnie zrozumieć i doświadczyć, co to znaczy pracować dla instytucji UE.

Kto może się zgłosić:

Kandydaci muszą spełnić następujące wymogi:

  • posiadać obywatelstwo jednego z państw członkowskich UE
  • posiadać pełnię praw obywatelskich
  • posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych trwających co najmniej 3 lata (co najmniej licencjat) w dziedzinie, której dotyczy staż
  • biegle władać jednym z języków urzędowych UE i znać na zadowalającym poziomie inny język urzędowy UE.

Kandydaci, którzy odbyli staż w jednej z instytucji UE, też mogą się zgłosić.

Czas trwania: 12 miesięcy (3 października 2022 r. – 30 września 2023 r.)

Staż płatny: Tak: 1 501,96 euro (miesięczne stypendium)

Data rozpoczęcia stażu: 3 października 2022 r.