Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

Staże (stanowiska o różnym profilu) - ESMA

Aktualne procedury naboru
29/03/2021
Termin
31/12/2022 13:00
Lokalizacja: 
Paryż (Francja)

Urząd ESMA ogłosił ogólne, bezterminowe zaproszenia do wyrażenia zainteresowania stażami. Kandydaci mogą się zgłaszać na stanowiska o następujących profilach:

  • profil przekrojowy
  • prawo
  • rynki finansowe.

Celem naszych programów staży jest zapewnienie absolwentom/studentom studiów pierwszego stopnia wyjątkowej możliwości bezpośredniego zapoznania się ze sposobem funkcjonowania urzędu ESMA.

Staże trwają od 6 do 12 miesięcy i pozwalają zdobyć wiedzę praktyczną w zakresie analizy rynkowej, statystyki lub zarządzania danymi. Zapewniają również wgląd w kwestie koncepcyjne i empiryczne związane z funkcjonowaniem i integracją rynków finansowych, a także z regulacjami, nadzorem i egzekwowaniem przepisów w Unii Europejskiej.

Więcej informacji można znaleźć w ogłoszeniach o naborze dostępnych na stronach portalu rekrutacyjnego ESMA.

Kto może się zgłosić: absolwenci i studenci studiów pierwszego stopnia (licencjackich)

Czas trwania: 6 miesięcy z możliwością przedłużenia o kolejne 6 miesięcy (łącznie maksymalnie 12 miesięcy)

Staż płatny:

  • 1201,57 euro (studenci studiów pierwszego stopnia)
  • 1 802,36 euro (absolwenci studiów pierwszego stopnia)

Terminy rozpoczęcia stażu: różne