Mergi la conţinutul principal

Șefi de administrație în delegațiile UE

V-ar interesa o carieră internațională și un post de șef de administrație în cadrul unei delegații UE?

UE caută șefi de administrație (gradul AST 4). Dacă veți fi recrutat, veți lucra în cadrul Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE).

Șefii de administrație îi asistă pe șefii delegațiilor UE în îndeplinirea mandatului lor în ceea ce privește funcționarea de zi cu zi a delegației. Aceasta presupune gestionarea unui buget administrativ și a resurselor umane și coordonarea logisticii, a bunurilor și a serviciilor, precum și a măsurilor de siguranță și securitate a personalului și a activelor, printre altele. Împreună cu șeful delegației, veți fi responsabil de execuția administrativă și financiară globală a bugetului delegației și veți contribui la buna funcționare a delegației.

Toți membrii personalului SEAE lucrează periodic în delegațiile Uniunii. Pe parcursul carierei, funcționarii SEAE trebuie să-și schimbe la intervale regulate regiunea geografică/sediul și/sau funcția. Unele delegații sunt situate în țări în care condițiile de trai și de securitate pot fi dificile.

Instituțiile și agențiile UE le oferă angajaților lor posibilitatea de a colabora cu experți din multiple domenii și de a-și îmbunătăți cunoștințele, competențele și cariera. Echipele multiculturale, internaționale și diverse care alcătuiesc instituțiile UE lucrează pentru binele celor circa 450 de milioane de cetățeni ai UE, dar și al omenirii, în general.

Respectarea diversității culturale și promovarea egalității de șanse sunt principii fundamentale ale UE. Oficiul European pentru Selecția Personalului (EPSO) se străduiește să asigure acces și tratament egal tuturor candidaților. Aflați cum puteți solicita eventuale ajustări speciale și care este politica noastră privind egalitatea de șanse.

Îndepliniți toate condițiile?

Trebuie să fiți cetățean al UE și să cunoașteți cel puțin două limbi oficiale ale UE, mai exact să cunoașteți temeinic una dintre cele 24 de limbi oficiale ale UE și limba engleză sau franceză la nivel satisfăcător.

În plus, trebuie să aveți: fiestudii postliceale de cel puțin doi ani absolvite cu diplomă în unul din următoarele domenii: drept, administrarea afacerilor, gestionarea resurselor umane, finanțe, contabilitate, logistică, gestionarea clădirilor sau inginerie, urmate de cel puțin șase ani de experiență profesională relevantă; fie studii liceale absolvite cu o diplomă care oferă acces la învățământul terțiar, urmate de cel puțin nouă ani de experiență profesională relevantă.

Pentru a vedea cerințele în detaliu, consultați Anunțul de concurs de pe pagina noastră pentru înscrieri de mai jos.

Înscrierile încep pe 14 iulie 2022.