Mergi la conţinutul principal

Cum pot să solicit să mi se acopere o parte din cheltuielile de călătorie și/sau de ședere?

Question categories:

În ziua în care vă prezentați la centrul de evaluare vă rugăm să aduceți:

  • cele trei formulare de mai jos (completate și semnate);
  • o copie după cartea de identitate (ambele fețe dacă este cazul) sau după pașaport;
  • documente de călătorie.

Sunt acceptate ca documente justificative pentru cheltuielile efectuate:

  • pentru călătorii cu avionul: tichetul de îmbarcare sau o copie a biletului (doar factura nu este suficientă);
  • pentru călătorii cu trenul, autocarul, vaporul: o copie a biletului (doar factura nu este suficientă);
  • pentru călătorii cu mașina: chitanța pentru combustibil în original și/sau chitanțele de achitare a taxei de trecere (datate cu maximum 2 zile înainte de data prezentării candidatului la centrul de testare, de pe un traseu care duce la acesta).

În lipsa acestor documente, cererea de rambursare vă va fi refuzată.

  • pentru cazarea la hotel, factura – dacă sunteți eligibil pentru rambursarea unei părți din costurile de cazare (consultați secțiunea 6 din regulament).

Dacă nu aveți încă toate aceste documente la data susținerii testelor, puteți trimite dosarul complet prin poștă, la următoarea adresă:

Dacă centrul de testare este la Bruxelles:

European Personnel Selection Office
Travel expenses candidates
L-107
B-1049 Bruxelles
Belgia

sau

Dacă centrul de testare este la Luxemburg:

EPSO Luxembourg antenna
European Court of Justice, T/-0125
90, Boulevard Konrad Adenauer
Luxemburg L-1115

Adresa indicată în contul EPSO trebuie să fie adresa oficială de domiciliu din momentul în care are loc procedura de selecție. Vă recomandăm să păstrați copii după toate documentele.

Când participați la testele de la centrul de evaluare, puteți solicita, dacă sunteți eligibil, o contribuție la cheltuielile de deplasare – nu o rambursare a tuturor costurilor suportate (articolul 2). În ceea ce privește cheltuielile de ședere, puteți primi o contribuție pentru acoperirea acestora doar dacă testele de la centrul de evaluare se desfășoară în două zile consecutive sau separat, la o distanță de maximum trei zile (articolul 6). Nu veți primi nicio contribuție la costurile de cazare pentru noaptea dinainte sau cea de după etapa de la centrul de evaluare, așa cum stipulează regulile de mai jos:

ImportantÎntregul dosar (cererea pentru contribuția la cheltuielile de călătorie/ședere și toate documentele justificative trebuie) depuse în termen de 3 luni de la data testului.

 

Documente importante:

Formularul de cerere pentru o contribuție la cheltuieli

- Formularul „Entitate juridică”: selectați „Persoană fizică”

- Formularul de identificare financiară