Mergi la conţinutul principal
Logoul Comisiei Europene

De ce nota obținută la rubrica „Evaluarea talentului” a fost mai mică decât mă așteptam?

Conform jurisprudenței Curții de Justiție, convingerile dumneavoastră personale cu privire la modul în care ar fi trebuit să vă fie evaluate calificările sau experiența sunt subiective și nu pot înlocui opinia Comisiei de evaluare. Ele nu constituie o dovadă incontestabilă a unei erori clare săvârșite de Comisie.

Vă revine sarcina de a furniza Comisiei de evaluare toate informațiile necesare pentru a putea aprecia răspunsurile de la rubrica „Evaluarea talentului”, altfel spus de a oferi suficiente detalii și de a răspunde la toate întrebările.

Există o serie de elemente care pot explica deciziile Comisiei de evaluare în materie de notare, pornind de la criteriile prestabilite de selecție:

  • diploma dumneavoastră și/sau disciplinele studiate nu corespund suficient criteriilor prestabilite
  • nu aveți suficientă experiență legată de natura atribuțiilor specificate în anunțul de concurs
  • natura sarcinilor și/sau tipul de responsabilități pe care le aveți la locul de muncă (ex. nivelul bugetului gestionat sau numărul personalului din subordine) nu corespund criteriilor prestabilite sau nu au fost suficient detaliate în rubrica „Evaluarea talentului” din formularul de înscriere
  • nu ați specificat clar durata experienței dumneavoastră profesionale (de exemplu, data la care ați început să lucrați și data încetării activității) 
  • nu aveți suficientă experiență în domeniu/ ați lucrat în domeniu doar după obținerea diplomei necesare pentru a putea participa la acest concurs
  • ați răspuns „nu” și nu ați primit niciun punct pentru una sau mai multe întrebări
  • ați făcut referire la alt răspuns (răspunsurile care repetă aceleași informații nu sunt notate de mai multe ori, fiecare aspect relevant al experienței dumneavoastră putând fi notat doar o singură dată)
  • în răspunsul dumneavoastră la rubrica „Evaluarea talentului” v-ați referit la o altă parte a formularului de înscriere, care nu este luată în considerare pentru această rubrică
  • nu ați răspuns la toate întrebările din rubrica „Evaluarea talentului” a formularului de înscriere.