Mergi la conţinutul principal
Logoul Comisiei Europene

Ce trebuie să fac pentru a le permite autorităților din țara mea să îmi ofere asistență pentru pregătirea procesului de selecție și de recrutare?

Candidații la concursurile EPSO pot alege ca datele lor de contact să le fie comunicate autorităților naționale din statele membre ai căror cetățeni sunt, pentru a le permite acestor autorități să le trimită oferte de sprijin și asistență pentru procesul de selecție și de recrutare (cum ar fi cursuri de formare, sesiuni de informare, publicații etc.).

Candidații fac această alegere atunci când se înscriu la un concurs, indicându-și acordul sau dezacordul în secțiunea corespunzătoare a formularului electronic de candidatură. Acest acord sau dezacord este valabil numai pentru concursul în cauză și, prin urmare, trebuie exprimat pentru fiecare formular de candidatură în parte.

Răspunzând „Da” la întrebarea corespunzătoare din formularul de candidatură, vă dați fără echivoc acordul ca EPSO să transmită numele, prenumele și adresa dumneavoastră de e-mail, precum și referința concursului la care vă înscrieți, autorităților naționale din statul membru al UE al cărui cetățean sunteți. Scopul transmiterii acestor date este de a le permite autorităților naționale din țara dumneavoastră să vă contacteze pentru a vă oferi asistență în procesul de selecție și de recrutare în contextul concursului la care v-ați înscris.

Transmiterea datelor dumneavoastră cu caracter personal către autoritățile naționale din țara/țările dumneavoastră face obiectul Regulamentului (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE, în special articolele 7 și 9.

Răspunzând „Da” la întrebarea corespunzătoare din formularul de candidatură, vă dați în același timp acordul ca autoritățile naționale din statul membru al UE al cărui cetățean sunteți să prelucreze datele dumneavoastră personale menționate mai sus, cu scopul de a vă oferi asistență în procesul de selecție și de recrutare în contextul concursului la care vă înscrieți. Autoritățile naționale din țara/ țările dumneavoastră sunt autorizate să vă prelucreze datele atâta timp cât sunteți participant la concursul în cauză sau până la închiderea listei de rezervă a concursului (dacă numele dumneavoastră este inclus pe listă) ori până când vă retrageți acordul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră.

Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către autoritățile naționale din țara/țările dumneavoastră face obiectul Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, printr-o cerere scrisă adresată statului dumneavoastră membru. Cu toate acestea, vă atragem atenția asupra faptului că, în cazul în care decideți să vă retrageți consimțământul după ce datele dumneavoastră au fost deja transmise de EPSO statului dumneavoastră membru, acest lucru va împiedica autoritățile naționale din țara dumneavoastră să prelucreze ulterior datele, dar nu va afecta legalitatea prelucrării anterioare a datelor care a avut loc înainte de a vă retrage consimțământul, în baza acestuia.

Faptul că vă dați acordul ca EPSO să transmită datele dumneavoastră cu caracter personal autorităților din țara dumneavoastră nu vă obligă în niciun fel să acceptați ofertele de asistență pe care autoritățile respective vi le-ar putea propune.

Faptul că vă dați acordul ca EPSO să transmită datele dumneavoastră cu caracter personal autorităților din țara dumneavoastră nu obligă în niciun fel autoritățile în cauză să vă contacteze sau să vă ofere asistență. Acest lucru este în totalitate la latitudinea statului membru al UE al cărui cetățean sunteți.