Mergi la conţinutul principal
Logoul Comisiei Europene

Cum asigurăm egalitatea de tratament a candidaților și imparțialitatea comisiei de evaluare în procedurile de selecție?

Question categories:

Pentru fiecare procedură de selecție se constituie o comisie de evaluare pentru a-i selecta pe cei mai buni candidați, pe baza calificărilor și a competențelor definite în anunțul de concurs. Comisiile de evaluare sunt formate din funcționari ai instituțiilor UE, iar EPSO depune toate eforturile pentru a asigura un echilibru privind genul, capacitatea lingvistică, membrii numiți de administrație și membrii numiți de comitetul pentru personal și dimensiunea instituției. Lucrările fiecărei comisii de evaluare sunt conduse de un președinte, asistat de unul sau mai mulți vicepreședinți. Toate atribuțiile legate de evaluarea candidaților în diferitele etape ale procedurii de selecție sunt acoperite de secretul lucrărilor comisiei și, pentru transparență, sunt reflectate în pașaportul final de competențe furnizat candidatului.

EPSO acordă o importanță deosebită egalității și depune toate eforturile pentru a respecta egalitatea de șanse, de tratament și de acces pentru toți candidații:

  • Principiul primordial al activității comisiei de evaluare este principiul imparțialității. De exemplu, nu este permisă nicio legătură ierarhică sau familială directă între un membru al comisiei de evaluare și candidatul evaluat. Cu toate acestea, existența unei relații profesionale trecute sau chiar actuale, dar de natură mai îndepărtată, nu exclude în mod automat posibilitatea evaluării.
  • Atât membrii comisiei de evaluare, cât și candidații trebuie să anunțe EPSO dacă există vreun conflict de interese. Astfel, EPSO va putea să caute soluții și eventual să efectueze modificări.
  • Comisia de evaluare respectă criteriile prestabilite de eligibilitate, selecție și evaluare stabilite în anunțul de concurs. Aceste criterii sunt documentate, adoptate și aplicate cu atenție și în mod consecvent.
  • Pentru ca evaluarea să se facă în mod uniform, membrii comisiilor de evaluare urmează cursuri, sunt îndrumați și supravegheați și participă la reuniuni periodice de evaluare.
  • EPSO efectuează controale sistematice ale calității și analize statistice pentru a monitoriza și elimina orice eventuală subiectivitate în evaluarea candidaților.