Mergi la conţinutul principal

Alte oportunități de carieră în instituțiile și organismele UE

Iată o listă cu alte oportunități de carieră publicate pe paginile dedicate posturilor vacante ale următoarelor instituții și organisme ale UE.
 
 

Parlamentul European este o organizație dinamică, incluzivă și multilingvă, care oferă oportunități foarte diverse în materie de carieră și dezvoltare. Personalul Parlamentului îi ajută pe deputații europeni, aleși direct de cetățenii UE, să apere valorile democrației europene și să construiască o Europă mai pașnică, mai sigură, mai echitabilă și mai prosperă. În Parlament, ați putea lucra în numeroase departamente, dedicate fie activităților principale ale instituției, cele legislative, fie bunei sale funcționări. Fiecare membru al personalului joacă un rol important, direct sau indirect, în activitatea Parlamentului în beneficiul cetățenilor UE, contribuind la promovarea și apărarea democrației, a libertății de exprimare și a drepturilor omului în UE și în afara acesteia. Vizitați noua pagină „Lucrați cu noi” a Parlamentului European.

 

Dacă veți lucra la Secretariatul General al Consiliului, veți avea șansa de a susține și asista două instituții majore ale UE: Consiliul European și Consiliul UE.
Consiliul European este format din șefii de stat și de guvern ai tuturor statelor membre ale UE. El definește direcția politică în care se îndreaptă Uniunea și prioritățile cele mai importante pentru viitorul UE. În același timp, stabilește agenda strategică și politică a UE la cel mai înalt nivel politic. Consiliul UE negociază și adoptă legislația UE, coordonează politicile statelor membre, dezvoltă o politică externă și de securitate comună și încheie acorduri internaționale. Miniștrii și secretarii de stat din toate statele membre ale UE se reunesc în 10 configurații diferite, în funcție de subiectul dezbătut.

 

Comisia Europeană (CE) are rolul de a promova interesul general al UE propunând reglementări și asigurând respectarea lor. Această instituție este brațul executiv al UE și este independentă din punct de vedere politic.  Conducerea politică este exercitată de o echipă de comisari (câte unul din fiecare stat membru) coordonată de președinta Comisiei. Aceasta decide de ce domeniu politic răspunde fiecare comisar. Textele legislative prezentate de Comisie sunt propuneri. Pentru a deveni legislație, ele trebuie să fie adoptate de Consiliu (care reprezintă statele membre) și de Parlament (care îi reprezintă pe cetățenii europeni). Comisia administrează bugetul UE și programele de politică (pentru agricultură, pescuit, cercetare etc.) în cooperare cu autoritățile din țările membre.

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) este organismul judiciar al UE. Rolul său este de a se asigura că legislația UE este respectată de instituțiile UE și de statele membre și că este aplicată în același mod pe întreg teritoriul UE. Instituția se asigură că UE se bazează pe statul de drept, un element fundamental al tuturor entităților democratice.

 

Curtea de Conturi a Uniunii Europene (CCE) este auditorul extern al Uniunii Europene. A fost instituită prin Tratatul de la Bruxelles din 22 iulie 1975 și și-a început activitatea în octombrie 1977. Una dintre cele șapte instituții ale UE, CCE are sediul în Luxemburg și numără aproximativ 900 de angajați de toate naționalitățile europene, care fie efectuează audituri, fie asigură sprijinul tehnic și administrativ.

 

Comitetul European al Regiunilor (CoR) este vocea regiunilor și orașelor din Uniunea Europeană. Această adunare politică reunește peste 300 de politicieni de la nivel local și regional. Prin avizele și discuțiile lor cu reprezentanți ai Comisiei Europene, ai Parlamentului European și ai Consiliului, membrii CoR contribuie la conturarea deciziilor Uniunii.

Comitetul Economic și Social European (CESE) este un forum unic de consultare, dialog și consens între reprezentanții sectoarelor societății civile organizate – angajatori, sindicate, asociații profesionale și comunitare, organizații de tineret, grupuri de femei, fermieri, consumatori, IMM-uri, militanți pentru mediu etc. Misiunea sa este de a face auzită vocea societății civile organizate.

 

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD) este o instituție independentă a UE, cu misiunea de a garanta că instituțiile și organismele UE respectă legislația în materie de protecție a datelor. De asemenea, are rolul de consilier imparțial, analizând modul în care politicile și reglementările propuse de UE ar putea afecta drepturile la viață privată și la protecția datelor.

Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) este serviciul diplomatic al Uniunii Europene. Acesta îl ajută pe șeful afacerilor externe ale UE – Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe și politica de securitate – să aplice politica externă și de securitate comună a Uniunii. Are sediul la Bruxelles, dar se bazează pe o rețea extinsă de misiuni diplomatice ale UE în toată lumea. SEAE reunește funcționari europeni, diplomați din serviciile externe ale statelor membre ale UE și personal local din toate țările lumii.

 

Ombudsmanul European (OE) este o instituție mică, dar dinamică, în serviciul cetățenilor care au ceva de comunicat cu sau despre instituțiile, organismele și agențiile UE. Ombudsmanul investighează plângeri pe teme diferite, de la lipsa de transparență în luarea deciziilor sau refuzul accesului la documente, până la încălcări ale drepturilor fundamentale sau aspecte contractuale. De asemenea, desfășoară anchete din proprie inițiativă pe chestiuni sistemice și încurajează bunele practici administrative. Echipa Ombudsmanului numără 80 de persoane. Misiunea sa este aceea de a se asigura că administrația UE este din ce în ce mai eficientă, responsabilă, transparentă și etică.

 

Vizitați site-ul Rețelei agențiilor UE pentru a afla mai multe despre oportunitățile de carieră în agențiile executive ale UE:

Rețeaua agențiilor UE aduce valoare adăugată activităților desfășurate de agențiile UE și de întreprinderile comune, prin aprofundarea colaborării dintre aceste organisme. Obiectivul este de a le oferi cetățenilor, întreprinderilor și instituțiilor din UE fundamentul adecvat pentru realizarea priorităților lor. Agențiile UE reprezintă un pilon administrativ rentabil, flexibil și eficient pentru implementarea politicilor Uniunii.

 

Instituții și organisme pentru care personalul nu este selectat de EPSO:

Banca Centrală Europeană (BCE) este una dintre cele mai recente instituții oficiale ale UE, fiind înființată în 1998. Are peste 3 500 de angajați din toată Europa și promovează integrarea și stabilitatea financiară. BCE colaborează îndeaproape cu toate cele 19 bănci centrale naționale din zona euro, împreună cu care formează grupul denumit Eurosistem. De asemenea, păstrează un contact periodic cu toate cele 27 de bănci centrale naționale din UE, în cadrul unei rețele denumite Sistemul European al Băncilor Centrale.

 

Banca Europeană de Investiții (BEI) este instituția de creditare a Uniunii Europene. Grupul BEI are două părți: Banca Europeană de Investiții și Fondul European de Investiții. Ambele au peste 60 ani de experiență și expertiză în finanțarea proiectelor. Cu sediul la Luxemburg, Grupul BEI dispune de o rețea de birouri locale și regionale în Europa și în afara ei.