Mergi la conţinutul principal
Logoul Comisiei Europene

Cum vă puteți înscrie

Please note that this page will be updated soon following the new competition model.

 

Procedurile de selecție a personalului pentru instituțiile UE variază în funcție de categoria de personal pentru care candidați.

Citiți secțiunile de mai jos pentru a găsi informații detaliate despre fiecare categorie. În general, în special pentru personalul permanent, selecția este organizată de Oficiul European pentru Selecția Personalului (EPSO).

De asemenea, puteți consulta pagina noastră dedicată testelor EPSO, unde vă puteți face o idee despre tipurile de teste și despre competențele de care aveți nevoie pentru a reuși.

Pentru mai multe detalii, consultați Statutul funcționarilor și pagina EPSO cu întrebări și răspunsuri. Aflați mai multe despre profilurile de carieră din instituțiile UE și despre procedurile la care vă puteți înscrie.

Funcționarii titulari

Instituțiile UE își selectează personalul permanent (funcționarii titulari) prin concursuri deschise publicate pe site-ul nostru.

Fiecare concurs general este însoțit de un anunț de concurs cu toate detaliile: profilul căutat, atribuțiile, criteriile de eligibilitate și procedura de selecție.

Pentru a participa la un concurs, trebuie să vă creați un cont EPSO, principalul instrument prin care veți primi notificări și comunicări pe durata procedurii de selecție.

Pentru fiecare concurs se desemnează o comisie de evaluare care va evalua candidații pe tot parcursul procedurii.

Concursurile sunt anunțate în toate limbile oficiale ale UE. Procedura de selecție se desfășoară în câteva etape, fiecare dintre ele cu diverse teste și metode de evaluare a competențelor de bază și a aptitudinilor profesionale:

  • Selecția pe bază de calificări („Talent Screener”) pentru concursurile de specialitate – trebuie să enumerați toate competențele profesionale, experiența și calificările pe care le dețineți, urmând ca acestea să fie evaluate de comisia de evaluare.
  • Etapa centrului de evaluare – etapa finală de testare a competențelor generale și a competențelor în domeniu. Prin diferite teste, membrii comisiei de evaluare analizează și punctează competențe precum: capacitatea de analiză și de rezolvare a problemelor, abilitățile de comunicare, capacitatea de stabilire a priorităților și de organizare, orientarea către calitate și rezultate etc.

Rezultatul procedurii de selecție este o listă de rezervă cu candidații selecționați.

Atunci când au nevoie să recruteze personal, instituțiile UE caută candidați potriviți pe lista de rezervă. Ele îi invită la un interviu doar pe cei care corespund cel mai bine cerințelor postului vacant.

În funcție de concurs, procedura de selecție pentru funcționarii titulari ai UE poate dura mai multe sau mai puține luni.

Puteți afla mai multe despre testele EPSO de pe pagina „Testele EPSO: mit și realitate”, din secțiunea „Întrebări și răspunsuri”.

Angajații contractuali

Agenții contractuali sunt recrutați în două moduri:

1) Prin procedura CAST Permanent 

Agenții contractuali pot fi recrutați prin procedura de selecție CAST Permanent

CAST este abrevierea pentru termenul englezesc Contract Agents Selection Tool („Instrumentul de selecție a agenților contractuali”). Termenul „permanent” se referă la caracterul continuu al procedurii (nu există un termen-limită pentru înscriere).

Pe pagina noastră cu proceduri și posturi disponibile, consultați cererea de exprimare a interesului CAST Permanent pentru profiluri precum: finanțe, afaceri politice/politici UE, secretariat și administrare, tehnologia informației, drept, comunicare etc. Aceasta conține toate instrucțiunile pe care trebuie să le urmați dacă doriți să participați la procedură.

Pentru a participa la procedură, trebuie să vă creați un cont EPSO și să completați, în baza de date CAST, datele dumneavoastră personale, profesionale și educaționale.

Dacă vă depuneți formularul de candidatură în cadrul procedurii de selecție CAST permanent nu înseamnă că veți fi automat invitat să susțineți teste. 

Atunci când caută personal, instituțiile, organismele și agențiile UE consultă baza de date CAST și fac o preselecție cu un număr limitat de candidați ale căror competențe corespund cerințelor postului în cauză.

Doar candidații preselectați vor fi invitați să susțină testele organizate de EPSO, și anume: teste cu variante multiple de răspuns pe calculator (MCQ), care cuprind teste de raționament verbal, numeric și abstract; un test de competențe specifice (cunoștințe în domeniul de specializare) sau un test de înțelegere lingvistică (pentru profilurile lingvistice).

Candidații care reușesc la teste pot fi invitați la un interviu și, dacă trec și de această etapă, pot fi recrutați.

Aflați mai multe despre acest proces pe pagina noastră despre procedura CAST Permanent, pe care vă puteți înscrie direct.

 

2) Prin anunțuri ad hoc de posturi vacante

Instituțiile, organismele și agențiile UE pot recruta agenți contractuali care să ocupe anumite posturi și prin propriile proceduri ad-hoc, ori de câte ori au nevoie. De exemplu, atunci când au nevoie de experți pentru roluri diverse (asistent financiar, expert în științele sociale, webmaster, inginer în domeniul securității cibernetice, pentru a numi doar câteva). 

Spre deosebire de procedura CAST Permanent, pentru această procedură, fiecare anunț de post vacant are un termen-limită de înscriere și conține informații cu privire la înscriere, procedura de recrutare și toate celelalte detalii.

Așadar, instituțiile, organismele și agențiile UE pot publica ad-hoc anunțuri de posturi vacante pentru recrutarea unor agenți contractuali, caz în care își stabilesc propriile proceduri de înscriere și de recrutare

Puteți găsi anunțurile de posturi vacante pentru agenți contractuali pe pagina noastră dedicată procedurilor și posturilor disponibile

Angajații temporari

Agenții temporari sunt recrutați pentru a înlocui funcționarii sau pentru a consolida anumite servicii, în general pentru o perioadă limitată

Ei pot îndeplini numeroase roluri, de exemplu specialiști în științe sociale, manageri de proiect, traducători, analiști științifici, responsabili cu programarea etc. 

Instituțiile, agențiile și organismele UE care doresc să recruteze angajați temporari pot să publice posturile vacante pe pagina „Posturi disponibile” de pe site-ul EPSO și să organizeze singure procesul de selecție.

În funcție de nevoile din diferite perioade, ele pot alege să delege organizarea procedurii de selecție către EPSO. În acest din urmă caz, procedura de selecție este însoțită de o cerere de exprimare a interesului și include detalii privind profilul căutat, criteriile de eligibilitate și testele.

Alte oportunități de carieră, pe paginile de internet dedicate posturilor vacante ale diferitelor instituții și organisme UE.
 

Experții naționali detașați (END)

Experții naționali detașați (END) sunt funcționari publici calificați din statele membre ale UE care își pun experiența în slujba instituțiilor UE, pentru o perioadă determinată.

Instituțiile și agențiile UE îi recrutează ori de câte ori au nevoie de personal cu competențele unice pe care le oferă aceștia: expertiză tehnică, juridică, financiară, în domeniul securității, printre multe altele.

Posturile pentru END sunt adesea publicate pe pagina „Posturi disponibile” a EPSO. Anunțul de post vacant conține toate detaliile referitoare la procesul de selecție, condițiile detașării, criteriile de eligibilitate și natura sarcinilor. 

Instituțiile, organismele și agențiile UE care recrutează END răspund de propriile proceduri de înscriere și recrutare. 

Contactați reprezentanța permanentă a țării dumneavoastră pe lângă UE pentru a obține informații despre oportunitățile actuale.

Alte categorii de personal
  • Personalul interimar

Personalul interimar este angajat de diferite agenții de muncă temporară pentru a îndeplini sarcini pe termen scurt în instituțiile UE. Angajații interimari nu fac parte din personalul instituțiilor UE.

Ei îndeplinesc diverse roluri manuale, tehnice și de altă natură.

Agenții situate în Bruxelles

Randstad
Rue des Princes 8-10
1000 Bruxelles
Tel: +32 2 643 4790
E-mail: inhouse_1230@randstad.be
Site web: www.randstad.be

Start People
Rue Royal, 153
1210 Bruxelles
Tel: +32 2 212 1920
E-mail: eu@startpeople.be

DAOUST
Galerie de la porte Louise 203/5
1050 Bruxelles
Tel: +32 2 513 14 14
E-mail: publicsector@daoust.be
Site web: www.daoust.be

 

Agenții situate în Luxemburg

Randstad
5, Rue des primeurs
L-2361 Strassen
Luxemburg

ADECCO Luxembourg S.A.
5, Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
Luxemburg

 

  • Experții UE

Experții în anumite domenii de politică a UE se pot înregistra în baza de date cu experți a oricărei instituții sau agenții UE.

Experții înregistrați pot fi recrutați pentru sarcini punctuale, în funcție de necesități.

Aflați cum puteți deveni expert pentru Comisia Europeană.

Consultați și pagina dedicată experților externi de pe site-ul Serviciului comunitar de informare în domeniul cercetării și dezvoltării (CORDIS).

 

  • Asistenții parlamentari

Asistenții parlamentari lucrează direct cu deputații europeni, susținându-le activitatea prin îndeplinirea a numeroase sarcini. Posturile se află la Bruxelles, Strasbourg sau Luxemburg.

Pentru detalii, consultați site-ul Parlamentului European.

De asemenea, puteți consulta site-urile diferitelor grupuri politice din Parlamentul European pentru informații despre propriile lor proceduri de recrutare.

 

  • Lingviști independenți

Puteți lucra pentru instituțiile UE și ca traducător sau interpret independent.

Pentru a obține un contract de traducător independent:

  • urmăriți invitațiile de participare la procedurile de ofertare lansate de Comisia Europeană.
  • consultați anunțurile de participare publicate de Curtea de Justiție.

Pentru a obține un contract de interpret independent la Comisia Europeană, Parlamentul European sau Curtea Europeană de Justiție, consultați pagina Lucrați ca interpret independent în instituțiile UE.

 

  • Personalul de întreținere și angajații care deservesc cantinele

Personalul de întreținere și angajații care deservesc cantinele sunt recrutați prin intermediul unor societăți contractante externe.

Contractele cu respectivele societăți se acordă în urma unor licitații deschise.

Puteți afla mai multe pe pagina Finanțare și licitații.