Mergi la conţinutul principal
Logoul Comisiei Europene

Diversitate, incluziune și egalitate

Colleagues with a disability and of different backgrounds

Uniunea Europeană pune promovarea incluziunii, a egalității și a diversității în centrul misiunii sale. Pentru a susține aceste valori, UE caută să atragă o forță de muncă diversificată și incluzivă.

Oficiul European pentru Selecția Personalului (EPSO) și-a propus să sporească diversitatea rezervei de talente la care apelează instituțiile UE, pentru a se asigura că funcția publică europeană îi reprezintă cu adevărat pe toți cetățenii pe care îi deservește.

Legislația UE interzice discriminarea pe orice motiv (gen, rasă, culoare, origine etnică, mediu socioeconomic, limbă, religie sau convingeri, cetățenie, naștere, handicap, vârstă, orientare sexuală sau orice altă caracteristică).

În cadrul procedurilor de selecție pe care le organizează, EPSO se străduiește să asigure egalitatea de șanse și de acces pentru toți candidații, astfel încât aceștia să-și poată demonstra competențele și să concureze în condiții de egalitate.

EPSO caută să identifice și să elimine orice obstacole precum cele care le împiedică pe persoanele cu handicap să candideze, o eventuală lipsă de obiectivitate sau riscul de discriminare.

Angajamentul instituțiilor, organismelor și agențiilor UE în ceea ce privește diversitatea și incluziunea se extinde la locul de muncă. În acest mediu, fiecare individ este apreciat și respectat, iar diversitatea este recunoscută ca resursă și izvor de inovare.

Aflați mai multe pe pagina dedicată egalității de șanse.