Skočiť na hlavný obsah

Administrátori a experti v odboroch obranný priemysel a kozmický priestor

Máte skúsenosti v odboroch obranný priemysel a kozmický priestor? Chceli by ste odštartovať medzinárodnú kariéru v multikultúrnom a rozmanitom kolektíve? Ak áno, čítajte ďalej.

Európska komisia hľadá administrátorov (AD 7) a expertov (AD 9) v odboroch obranný priemysel a kozmický priestor. Prijatí odborníci budú pracovať najmä na Generálnom riaditeľstve Európskej komisie pre obranný priemysel a vesmír (GR DEFIS).

Ponúkame príležitosti pre uchádzačov s ktorýmkoľvek z ďalej uvedených profilov. Upozorňujeme, že sa môžete hlásiť o miesto len v jednom z odborov a len do jednej platovej triedy v rámci zvoleného odboru.

  • Odbor 1 – Obranný priemysel

Administrátori (AD 7): Medzi vaše hlavné úlohy bude patriť vypracúvanie a monitorovanie priemyselnej politiky EÚ a politiky pre vnútorný trh EÚ v oblasti obrany, práca na stanovovaní priorít financovania európskych obranných programov, monitorovanie a analýza technologických a trhových trendov v oblasti obrany, navrhovanie a monitorovanie činností na podporu podnikania a priemyslu EÚ v oblasti obrany.

Experti (AD 9): Okrem uvedených úloh budete aj prerokúvať a monitorovať zložité právne a administratívne dohody, koordinovať tímy a vykonávať dohľad nad nimi a zastupovať Komisiu v diskusiách a rokovaniach s hlavnými zainteresovanými stranami v sektore obrany.

  • Odbor 2 – Kozmický priestor

Administrátori (AD 7): Medzi vaše hlavné úlohy bude patriť prispievanie k rozvoju politiky EÚ v oblasti kozmického priestoru a k vykonávaniu Vesmírneho programu EÚ a budúcich vesmírnych programov, dohľad nad činnosťami Vesmírneho programu, navrhovanie a monitorovanie činností na podporu podnikania a priemyslu EÚ v oblasti kozmického priestoru, rozvoj a monitorovanie činností na posilnenie synergií politiky a programu EÚ v oblasti kozmického priestoru s ostatnými politikami Únie.

Experti (AD 9): Okrem uvedených úloh budete aj prerokúvať a monitorovať zložité právne a administratívne dohody v oblasti kozmického priestoru a koordinovať tímy a vykonávať dohľad nad nimi.

Inštitúcie a agentúry EÚ sú ako zamestnávateľ vysoko odborným spoločenstvom, ktoré ponúka početné príležitosti na rozširovanie obzorov, zlepšovanie zručností a rozvoj kariéry. Multikultúrne, medzinárodné a rôznorodé tímy, z ktorých sa skladajú inštitúcie EÚ, spolupracujú, aby pozitívne ovplyvňovali životy približne 450 miliónov občanov v EÚ i za jej hranicami.

Medzi základné zásady EÚ patria rešpektovanie kultúrnej rozmanitosti a podpora rovnakých príležitostí. Európsky úrad pre výber pracovníkov sa usiluje uplatňovať rovnosť príležitostí, zaobchádzania a prístupu vo vzťahu ku všetkým uchádzačom. Viac informácií o našej politike rovnakých príležitostí a o tom, ako požiadať o osobitnú úpravu podmienok pri výberových testoch, nájdete na tejto osobitnej stránke.

 

Máte potrebné predpoklady?

Ak sa chcete prihlásiť, musíte byť občanom EÚ, dôkladne ovládať jeden z úradných jazykov EÚ a uspokojivo ovládať angličtinu. Budete musieť spĺňať aj tieto kritériá, ktoré sa líšia v závislosti od konkrétneho odboru:

  • Administrátori (AD 7): Odbor 1/Odbor 2: Musíte mať aspoň 4-ročné vysokoškolské vzdelanie a následnú aspoň 6-ročnú relevantnú odbornú prax – alebo aspoň 3-ročné vysokoškolské vzdelanie a následnú aspoň 7-ročnú relevantnú odbornú prax.
  • Experti (AD 9): Odbor 1/Odbor 2: Musíte mať aspoň 4-ročné vysokoškolské vzdelanie a následnú aspoň 10-ročnú relevantnú odbornú prax – alebo aspoň 3-ročné vysokoškolské vzdelanie a následnú aspoň 11-ročnú relevantnú odbornú prax.

Podrobné informácie o požiadavkách nájdete v oznámení o výberovom konaní uverejnenom na našich stránkach na podávanie prihlášok.

Lehota na podávanie prihlášok sa začína 16. júna 2022.