Skočiť na hlavný obsah

Administrátori v odbore udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Ste špecialista v odbore udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka? Chceli by ste odštartovať medzinárodnú kariéru v multikultúrnom a rozmanitom kolektíve? Ak áno, čítajte ďalej.

Európska komisia (EK) v súčasnosti hľadá špecialistov s odbornou praxou v odbore udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Prijatí odborní referenti (platová trieda AD 6) budú pracovať najmä na Generálnom riaditeľstve EK pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (GR AGRI) v Bruseli.

Vašou hlavnou náplňou práce bude vypracúvať politiky a nové právne predpisy, implementovať a riadiť existujúce právne predpisy a programy, vykonávať ekonomické analýzy a poskytovať politické perspektívy. Budete takisto rokovať o obchodných dohodách a/alebo ich monitorovať, prispievať k činnostiam hodnotenia výkonnosti a pridanej hodnoty opatrení EÚ, za ktoré zodpovedá GR AGRI, a zastupovať GR AGRI v pracovných skupinách Komisie, vo výboroch EÚ, v inštitúciách EÚ, medzinárodných organizáciách a na fórach.

Inštitúcie a agentúry EÚ sú ako zamestnávateľ vysoko odborným spoločenstvom, ktoré ponúka početné príležitosti na rozširovanie obzorov, zlepšovanie zručností a rozvoj kariéry. 

Medzi základné zásady EÚ patria rešpektovanie kultúrnej rozmanitosti a podpora rovnakých príležitostí. Európsky úrad pre výber pracovníkov sa usiluje uplatňovať rovnosť príležitostí, zaobchádzania a prístupu vo vzťahu ku všetkým uchádzačom. Ďalšie informácie o našej politike rovnakých príležitostí a o tom, ako požiadať o osobitnú úpravu podmienok pri výberových testoch, nájdete na našej stránke.

 

Máte potrebné predpoklady?

Prihlášku si môžete podať, ak ste občanom EÚ so znalosťou aspoň dvoch jazykov EÚ: s vynikajúcou znalosťou prvého jazyka (jeden z 24 úradných jazykov EÚ) a uspokojivou znalosťou druhého jazyka (angličtina alebo francúzština).

Ďalšou podmienkou je minimálne trojročné vysokoškolské vzdelanie v oblasti poľnohospodárskych vied s následnou minimálne trojročnou odbornou praxou v tomto odbore (udržateľné poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka, lesné hospodárstvo, udržateľné prírodné zdroje, poľnohospodárska ekonomika, poľnohospodárske trhy a obchod). Prihlášku si môžete takisto podať, ak máte ukončené minimálne trojročné vysokoškolské vzdelanie v ktoromkoľvek odbore s následnou minimálne šesťročnou odbornou praxou vo vyžadovanom odbore.

Ak sa tento profil zhoduje s vašim profilom, ste práve tým, koho hľadáme!

Podrobné informácie o požiadavkách nájdete v oznámení o výberovom konaní uverejnenom na našej stránke na podávanie prihlášok.

Prihlášky je možné podávať od 4. februára 2021.