Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Dodatok k výzve na vyjadrenie záujmu

Týmto dodatkom uverejneným 10. marca 2022 sa do výzvy na vyjadrenie záujmu (uverejnenej 5. januára 2017 a niekoľkokrát zmenenej) doplnili profily „správa budov“. Ďalšie informácie o pravidlách, ktoré sa vzťahujú na profily správy budov, sú uvedené v konsolidovanej verzii výzvy na vyjadrenie záujmu.

Referencia: 
EPSO/CAST/P/23/2022, EPSO/CAST/P/24/2022, EPSO/CAST/P/25/2022