Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Výzva na vyjadrenie záujmu

Nižšie sa nachádza konsolidovaná verzia výzvy na vyjadrenie záujmu, ktorá zahŕňa pôvodnú výzvu uverejnenú 5. januára 2017, ako aj všetky korigendá a dodatky vydané od uvedeného dátumu do roku 2019.

Dôležitá poznámka: Konsolidovaná výzva nachádzajúca sa nižšie nezahŕňa dodatok uverejnený 10. marca 2022, ktorým sa do výzvy dopĺňajú profily „správa budov“ (EPSO/CAST/P/23/2022, EPSO/CAST/P/24/2022, EPSO/CAST/P/25/2022).

Referencia: 
EPSO/CAST/P/20/2018, EPSO/CAST/P/21/2019, EPSO/CAST/P/22/2019, EPSO/CAST/P/23/2022, EPSO/CAST/P/24/2022, EPSO/CAST/P/25/2022, EPSO/CAST/P/1/2017, EPSO/CAST/P/10/2017, EPSO/CAST/P/11/2017, EPSO/CAST/P/12/2017, EPSO/CAST/P/13/2017, EPSO/CAST/P/14/2017, EPSO/CAST/P/15/2017, EPSO/CAST/P/16/2017, EPSO/CAST/P/17/2017, EPSO/CAST/P/18/2017, EPSO/CAST/P/19/2018, EPSO/CAST/P/2/2017, EPSO/CAST/P/3/2017, EPSO/CAST/P/4/2017, EPSO/CAST/P/8/2017, EPSO/CAST/P/7/2017, EPSO/CAST/P/6/2017, EPSO/CAST/P/9/2017, EPSO/CAST/P/5/2017