Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Pohovor s dôrazom na schopnosti riešiť rôzne situácie

Kliknite na tlačidlo/tlačidlá nižšie a zobrazí sa zadanie týkajúce sa „pohovoru s dôrazom na schopnosti riešiť rôzne situácie (SCBI)“, ktorý je súčasťou testu v diaľkovom hodnotiacom centre v rámci uvedeného výberového konania. 

V tomto zadaní sa opisuje pracovná situácia, na ktorú sa bude vzťahovať pohovor s dôrazom na schopnosti riešiť rôzne situácie (SCBI).

Podrobnosti o všetkých testoch v konkrétnych výberových konaniach nájdete v príslušnom oznámení o výberovom konaní alebo vo výzve na vyjadrenie záujmu.

Ďalšie informácie a príklady testov nájdete na našej stránke „Vzorové testy“.

Referencia: 
EPSO/AST/148/21 - EL, EPSO/AST/148/21 - ES, EPSO/AST/148/21 - ET, EPSO/AST/148/21 - GA, EPSO/AST/148/21 - IT, EPSO/AST/148/21 - PT