Skočiť na hlavný obsah

Komunikácia

Odborníci v oblasti komunikácie zohrávajú kľúčovú úlohu pri prepájaní Európskej únie s občanmi.

Pomáhajú inštitúciám v tom, aby bola ich činnosť transparentná. Medzi ich aktivity patria odpovedanie na otázky médií o rozhodnutiach EÚ, informovanie verejnosti o politikách EÚ či vykonávanie vnútorných a vonkajších osvetových stratégií.

Referent pre komunikáciu

Opis pracovného miesta

Referenti pre komunikáciu plnia širokú škálu úloh, ako sú: vypracúvanie tlačových správ, ako aj iných správ a dokumentov, organizovanie a usporadúvanie tlačových konferencií, vytváranie a vykonávanie komunikačných stratégií a kampaní, nadväzovanie vzťahov s tlačou, zabezpečovanie výskytu správ o EÚ vo všetkých médiách, monitorovanie mediálneho pokrytia inštitúcií, riadenie strategickej a krízovej komunikácie, a mnohé ďalšie úlohy.
 
Kľúčové kvalifikácie

Musíte mať dobrú znalosť aspoň dvoch jazykov EÚ, vysokoškolský titul v súvisiacom odbore na účely začlenenia do platovej triedy AD 5 (vstupná úroveň pre úradníkov na pozícii administrátorov), ako aj viacročnú relevantnú prax, ktorá je potrebná na prijatie do vyššej funkcie (platové triedy AD 6/AD 7). Kľúčové kvalifikácie sa môžu líšiť. Preto si vždy po uverejnení výberového konania pozrite osobitné požiadavky.

Prezrite si ďalšie informácie o výberových konaniach a jednotlivých kategóriách zamestnancov.

Taktiež sa môžete oboznámiť s aktuálnymi pracovnými príležitosťami či prezrieť si našu webovú stránku o stážach.

Komunikačný asistent

Opis pracovného miesta

Komunikační asistenti poskytujú podporu pri rôznych úlohách, ako sú nadväzovanie a udržiavanie kontaktov s médiami a uskutočňovanie komunikačných kampaní.

V rámci svojej funkcie môžu komunikační asistenti udržiavať kontakty s tlačou, médiami a verejnosťou. Pomáhajú vypracúvať, revidovať a pripravovať dokumenty na uverejnenie, organizovať podujatia, pripravovať informačné dokumenty, publikácie, brožúry a audiovizuálne produkty, spravovať webové sídla a sociálne médiá, analyzovať dosah komunikačných činností.
 
Kľúčové kvalifikácie

Musíte mať dobrú znalosť aspoň dvoch jazykov EÚ, postsekundárne vzdelanie v príslušnom odbore a niekoľko rokov primeranej odbornej praxe, alebo sekundárne vzdelanie a niekoľkoročnú odbornú prax. Kľúčové kvalifikácie sa môžu líšiť. Preto si vždy po uverejnení výberového konania pozrite osobitné požiadavky.

Prezrite si ďalšie informácie o výberových konaniach a jednotlivých kategóriách zamestnancov.

Taktiež sa môžete oboznámiť s aktuálnymi pracovnými príležitosťami či prezrieť si našu webovú stránku o stážach.