Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Vonkajšie vzťahy

Odborníci na vonkajšie vzťahy podporujú presadzovanie a ochranu záujmov a hodnôt EÚ vo vzťahoch s tretími krajinami a medzivládnymi organizáciami.

Prispievajú k dosahovaniu cieľov zahraničnej politiky EÚ, ku koordinácii medzinárodnej spolupráce, k posilňovaniu medzinárodnej bezpečnosti a dodržiavaniu ľudských práv. 

Odborný referent pre vonkajšie vzťahy

Opis pracovného miesta

Odborní referenti pre vonkajšie vzťahy spolupracujú s diplomatickými službami členských štátov EÚ a rôznymi inštitúciami EÚ s cieľom prispieť k harmonizácii vonkajšej činnosti Európskej únie.

Medzi ich povinnosti patrí aj účasť na rokovaniach a na vykonávaní multilaterálnych dohôd, zastupovanie EÚ v zahraničí, úzka spolupráca s delegáciami EÚ a veľvyslanectvami, vypracúvanie politických správ a príprava brífingov pre subjekty s rozhodovacou právomocou.

Kľúčové kvalifikácie

Musíte mať dobrú znalosť aspoň dvoch jazykov EÚ, vysokoškolský titul v príslušnom odbore na zaradenie do platovej triedy AD 5 (vstupná trieda pre úradníkov na úrovni administrátorov) a viacročnú relevantnú prax, ktorá je potrebná na zaradenie do vyššej triedy (platová trieda AD 7). Kľúčové kvalifikácie sa môžu líšiť. Preto si vždy po uverejnení výberového konania pozrite osobitné požiadavky.

Prezrite si ďalšie informácie o výberových konaniach a jednotlivých kategóriách zamestnancov.

Taktiež sa môžete oboznámiť s aktuálnymi pracovnými príležitosťami či prezrieť si našu webovú stránku o stážach.

Ďalšie voľné pracovné miesta a možnosti stáží môžete nájsť na webovom sídle Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ).