Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Informačné technológie

Informačné technológie majú kľúčový význam pre každú modernú verejnú správu. Inovatívne digitálne riešenia zabezpečujú riadne fungovanie inštitúcií EÚ a umožňujú im plniť ich poslanie. Majú preto vplyv na životy miliónov občanov EÚ.

Odborníci v oblasti IT vymedzujú a vykonávajú stratégie IT, premietajú prevádzkové potreby do IT riešení, riešia incidenty, riadia IT systémy a vykonávajú rôzne ďalšie úlohy. 

IT administrátor

Opis pracovného miesta

IT administrátori sa zaoberajú oblasťami, ako sú pokročilé technológie, analýza údajov, digitálne pracovisko, automatizácia administratívy, mobilná výpočtová technika, bezpečnosť informačných a komunikačných technológií (IKT), infraštruktúra IT.

K ich úlohám okrem iného patrí udržiavanie prevádzky IT služieb, poskytovanie technických analýz a poradenstva, riadenie služieb dátových sietí, vývoj softvéru, vykonávanie postupov v oblasti integrity a bezpečnosti systémov. 

Kľúčové kvalifikácie

Musíte mať dobrú znalosť aspoň dvoch jazykov EÚ, vysokoškolský titul alebo postgraduálnu kvalifikáciu v oblasti informačných a komunikačných technológií na zaradenie do platovej triedy AD 5 (vstupná úroveň pre úradníkov na úrovni administrátorov) a viacročnú relevantnú prax na zaradenie do vyššej triedy (platová trieda AD 7). Kľúčové kvalifikácie sa môžu líšiť. Preto si vždy po uverejnení výberového konania pozrite osobitné požiadavky.

Prezrite si ďalšie informácie o výberových konaniach a jednotlivých kategóriách zamestnancov.

Taktiež sa môžete oboznámiť s aktuálnymi pracovnými príležitosťami či prezrieť si našu webovú stránku o stážach.

IT asistent

Opis pracovného miesta

Asistenti podporujú realizáciu IT projektov tým, že prispievajú k navrhovaniu riešení, vypracúvajú zadávacie podmienky a pomáhajú pri plánovaní rozpočtu a zdrojov. 

K ich úlohám okrem iného patrí aj analýza a spracúvanie štatistických údajov a zdrojov veľkých dát, zapájanie sa do koncipovania a realizácie riešení v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT), účasť na brífingoch a prezentáciách.

Kľúčové kvalifikácie 

Musíte mať dobrú znalosť aspoň dvoch jazykov EÚ a buď postsekundárne vzdelanie a aspoň niekoľkoročnú odbornú prax, alebo sekundárne vzdelanie a viacročnú odbornú prax. Kľúčové kvalifikácie sa môžu líšiť. Preto si vždy po uverejnení výberového konania pozrite osobitné požiadavky.

Prezrite si ďalšie informácie o výberových konaniach a jednotlivých kategóriách zamestnancov.

Taktiež sa môžete oboznámiť s aktuálnymi pracovnými príležitosťami či prezrieť si našu webovú stránku o stážach.