Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Uverejnenie výsledkov testovania v hodnotiacom centre a konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO: 01/10/2021

Počet uchádzačov na rezervnom zozname: 45

Minimálny počet bodov: 69​

Rezervný zoznam sa uverejní na našom webovom sídle približne do jedného mesiaca po uverejnení konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO.

Post date: 04/10/2021 - 15:55

Uverejnenie pozvánky na pohovor na používateľských kontách EPSO: 20/05/2021

Počet uchádzačov pozvaných na pohovor: 122

Post date: 14/06/2021 - 12:18

Dovoľujeme si pripomenúť, že práca a rokovania výberových komisií sú dôverné, a osobám, ktoré nie sú členmi danej výberovej komisie, je zakázané pokúšať sa o akýkoľvek kontakt s jej členmi. Na predsedu výberovej komisie sa smú obrátiť iba uchádzači uplatňujúci právo na odvolanie, ktoré im prislúcha, a to prostredníctvom úradu EPSO, písomnou formou a v súlade s postupmi stanovenými vo Všeobecných pravidlách platných pre verejné výberové konania.

Predseda

Thomas LIMBACH

Zastupujúci predseda

Paola ANNONI

Členovia

Aleksandra WESOLOWSKA
Andreas EISELE
Daniele RIZZI 
Thomas WEBER
Jean-Marc MUSEUX
Annamaria CSORDAS
Pascal MILLOT
Jacopo GRAZZINI

Zastupujúci členovia

N/A

Post date: 14/06/2021 - 12:09

Uverejnenie informácií o prijatí do ďalšej fázy testovania na používateľských kontách EPSO: 03/05/2021

Počet uchádzačov pozvaných na pohovor týkajúci sa daného odboru: 122

Talent Screener – minimálny počet bodov, ktorý musíte dosiahnuť, ak chcete byť pozvaní na pohovor týkajúci sa daného odboru: 29​

Post date: 03/05/2021 - 17:13

Uverejnenie informácií o prijatí do ďalšej fázy testovania na používateľských kontách EPSO (prvá fáza): 14/01/2021

Počet uchádzačov prijatých do ďalšej fázy testovania (Talent screener): 228

Post date: 21/01/2021 - 14:51

Dovoľujeme si pripomenúť, že práca a rokovania výberových komisií sú dôverné, a osobám, ktoré nie sú členmi danej výberovej komisie, je zakázané pokúšať sa o akýkoľvek kontakt s jej členmi. Na predsedu výberovej komisie sa smú obrátiť iba uchádzači uplatňujúci právo na odvolanie, ktoré im prislúcha, a to prostredníctvom úradu EPSO, písomnou formou a v súlade s postupmi stanovenými vo Všeobecných pravidlách platných pre verejné výberové konania.

Predseda

Thomas LIMBACH

Zastupujúci predseda

n/a

Členovia

Aleksandra WESOLOWSKA

Andreas EISELE

Marta NAGY-ROTHENGASS

Jean-Marc MUSEUX

Annamaria CSORDAS

Thomas WEBER

Zastupujúci členovia

Luc JEANGILLE

Dirk STOCKMANS

Pascal MILLOT

Jacopo GRAZZINI

Daniele RIZZI

Post date: 27/11/2020 - 10:09