Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Uverejnenie výsledkov testovania v hodnotiacom centre a konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO: 19/07/2021

Počet uchádzačov na rezervnom zozname: 29

Minimálny počet bodov: 76​

Rezervný zoznam sa uverejní na našom webovom sídle približne do jedného mesiaca po uverejnení konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO.

Post date: 20. 07. 2021 - 13:13

Uverejnenie pozvánky na pohovor na používateľských kontách EPSO: 14/04/2021

Počet uchádzačov pozvaných na pohovor: 80

Post date: 14. 06. 2021 - 12:55

Dovoľujeme si pripomenúť, že práca a rokovania výberových komisií sú dôverné, a osobám, ktoré nie sú členmi danej výberovej komisie, je zakázané pokúšať sa o akýkoľvek kontakt s jej členmi. Na predsedu výberovej komisie sa smú obrátiť iba uchádzači uplatňujúci právo na odvolanie, ktoré im prislúcha, a to prostredníctvom úradu EPSO, písomnou formou a v súlade s postupmi stanovenými vo Všeobecných pravidlách platných pre verejné výberové konania.

Predseda

Maurizio CAPACCIOLI

Zastupujúci predseda

Gergely KOEVESD
Gonzalo CARRASCO BARNETO

Členovia

Antoni CASANOVA
Margarita RODRIGUEZ GARAGORRI
Frank WILHELMI

Liliana MUSETAN
Christian KIRCHSTEIGER
Didier HARDY
Luc ANDERBOURG

Zastupujúci členovia

N/A

Post date: 14. 06. 2021 - 12:52

Uverejnenie informácií o prijatí do ďalšej fázy testovania na používateľských kontách EPSO: 15/03/2021

Počet uchádzačov pozvaných na pohovor týkajúci sa daného odboru: 78

Talent Screener – minimálny počet bodov, ktorý musíte dosiahnuť, ak chcete byť pozvaní na pohovor týkajúci sa daného odboru: 24​

Post date: 16. 03. 2021 - 10:06

Uverejnenie informácií o prijatí do ďalšej fázy testovania na používateľských kontách EPSO (prvá fáza): 14/01/2021

Počet uchádzačov prijatých do ďalšej fázy testovania (Talent screener): 96

Post date: 21. 01. 2021 - 14:49

Dovoľujeme si pripomenúť, že práca a rokovania výberových komisií sú dôverné, a osobám, ktoré nie sú členmi danej výberovej komisie, je zakázané pokúšať sa o akýkoľvek kontakt s jej členmi. Na predsedu výberovej komisie sa smú obrátiť iba uchádzači uplatňujúci právo na odvolanie, ktoré im prislúcha, a to prostredníctvom úradu EPSO, písomnou formou a v súlade s postupmi stanovenými vo Všeobecných pravidlách platných pre verejné výberové konania.

Predseda

Maurizio CAPACCIOLI

Zastupujúci predseda

Gergely KOEVESD

Gonzalo CARRASCO BARNETO

Členovia

Antoni CASANOVA

Margarita RODRIGUEZ GARAGORRI

Christian KIRCHSTEIGER

Didier HARDY

Zastupujúci členovia

Frank WILHELMI

Liina-Maria MUNARI

Luc ANDERBOURG

Post date: 27. 11. 2020 - 10:40