Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Uverejnenie výsledkov testovania v hodnotiacom centre a konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO: 05/07/2021

Počet uchádzačov na rezervnom zozname: 13

Minimálny počet bodov: 73​

Rezervný zoznam sa uverejní na našom webovom sídle približne do jedného mesiaca po uverejnení konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO.

Post date: 06/07/2021 - 08:51

Uverejnenie pozvánky na pohovor na používateľských kontách EPSO: 31/03/2021

Počet uchádzačov pozvaných na pohovor: 28

Post date: 07/04/2021 - 14:39

Uverejnenie informácií o prijatí do ďalšej fázy testovania na používateľských kontách EPSO: 03/03/2021

Počet uchádzačov pozvaných na pohovor týkajúci sa daného odboru: 28

Talent Screener – minimálny počet bodov, ktorý musíte dosiahnuť, ak chcete byť pozvaní na pohovor týkajúci sa daného odboru: 41​

Post date: 03/03/2021 - 17:07

Uverejnenie informácií o prijatí do ďalšej fázy testovania na používateľských kontách EPSO (prvá fáza): 21/12/2020

Počet uchádzačov prijatých do ďalšej fázy testovania (Talent screener): 72

Post date: 22/12/2020 - 14:47

Dovoľujeme si pripomenúť, že práca a rokovania výberových komisií sú dôverné, a osobám, ktoré nie sú členmi danej výberovej komisie, je zakázané pokúšať sa o akýkoľvek kontakt s jej členmi. Na predsedu výberovej komisie sa smú obrátiť iba uchádzači uplatňujúci právo na odvolanie, ktoré im prislúcha, a to prostredníctvom úradu EPSO, písomnou formou a v súlade s postupmi stanovenými vo Všeobecných pravidlách platných pre verejné výberové konania.

Predseda

Kristina DOURMASHKIN

Zastupujúci predseda

n/a

Členovia

Razvan RADU

Agim ISLAMAJ

Zastupujúci členovia

Christos BEZIRTZOGLOU

Nathaly VAN DEN BROEK

Valentin STOICA

Felix MOLDOVAN

Christine DAMBIERMONT

Massimo LUPO

Post date: 26/11/2020 - 15:59