Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Uverejnenie výsledkov testovania v hodnotiacom centre a konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO: 15/06/2021

Počet uchádzačov na rezervnom zozname: 16

Minimálny počet bodov: 76​

Rezervný zoznam sa uverejní na našom webovom sídle približne do jedného mesiaca po uverejnení konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO.

Post date: 15. 06. 2021 - 11:34

Uverejnenie pozvánky na pohovor na používateľských kontách EPSO: 26/03/2021

Počet uchádzačov pozvaných na pohovor: 39

Post date: 30. 03. 2021 - 13:03

Uverejnenie informácií o prijatí do ďalšej fázy testovania na používateľských kontách EPSO: 22/02/2021

Počet uchádzačov pozvaných na pohovor týkajúci sa daného odboru: 39

Talent Screener – minimálny počet bodov, ktorý musíte dosiahnuť, ak chcete byť pozvaní na pohovor týkajúci sa daného odboru: 37​

Post date: 23. 02. 2021 - 09:45

Uverejnenie informácií o prijatí do ďalšej fázy testovania na používateľských kontách EPSO (prvá fáza): 21/12/2020

Počet uchádzačov prijatých do ďalšej fázy testovania (Talent screener): 49

Post date: 22. 12. 2020 - 14:52

Dovoľujeme si pripomenúť, že práca a rokovania výberových komisií sú dôverné, a osobám, ktoré nie sú členmi danej výberovej komisie, je zakázané pokúšať sa o akýkoľvek kontakt s jej členmi. Na predsedu výberovej komisie sa smú obrátiť iba uchádzači uplatňujúci právo na odvolanie, ktoré im prislúcha, a to prostredníctvom úradu EPSO, písomnou formou a v súlade s postupmi stanovenými vo Všeobecných pravidlách platných pre verejné výberové konania.

Predseda

Carlos MIGUELANEZ LOPEZ

Zastupujúci predseda

n/a

Členovia

Vafa SABETE

Chrystelle REMY

Zastupujúci členovia

Ildiko FABER

Sylvie BESCOS

Evangelos STANITSAS

Pieter Wellens

Post date: 26. 11. 2020 - 16:02