Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

EPSO/AD/361/18 - 2

Uverejnenie výsledkov testovania v hodnotiacom centre a konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO: 13/05/2019

Počet uchádzačov na rezervnom zozname: 2

Bez stanovenia minimálneho skóre – všetci uchádzači, ktorí uspeli v testoch, budú zaradení do rezervného zoznamu.

Rezervný zoznam sa uverejní na našom webovom sídle približne do jedného mesiaca po uverejnení konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO.

Post date: 14/05/2019 - 14:05

EPSO/AD/361/18 - 1

Uverejnenie výsledkov testovania v hodnotiacom centre a konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO: 13/05/2019

Počet uchádzačov na rezervnom zozname: 13

Bez stanovenia minimálneho skóre – všetci uchádzači, ktorí uspeli v testoch, budú zaradení do rezervného zoznamu.

Rezervný zoznam sa uverejní na našom webovom sídle približne do jedného mesiaca po uverejnení konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO.

Post date: 14/05/2019 - 14:04

Dovoľujeme si pripomenúť, že práca a rokovania výberovej komisie sú dôverné a každej osobe, ktorá nie je jej členom, je zakázané pokúšať sa o akýkoľvek kontakt s jej členmi, s výnimkou uchádzačov, ktorí uplatnia právo na odvolanie, ktoré im prislúcha, a majú možnosť (prostredníctvom EPSA) písomnou formou a v súlade s postupmi stanovenými vo Všeobecných pravidlách platných pre verejné výberové konania vzniesť námietky predsedovi výberovej komisie.

Predseda

McCrory, Aislínn

Zastupujúci predseda

Dalpozzo, Luca
O Finneadha, Labhras

Členovia

Ní Shúilleabháin, Caoimhe
Deiseach, Padraic
Ó Carraidh, Seán Maitiú
Flynn, Audrey-Ann
Ó Duibh, Austin
Kelly, John

Zastupujúci členovia

Höpp, Karin
Dreggs, Steve
Pochic, Mélanie
Ni Dhuibhir, Roisin

Post date: 07/03/2019 - 10:05

EPSO/AD/361/18 - 1

Uverejnenie pozvánky do hodnotiaceho centra na používateľských kontách EPSO: 04/03/2019

Počet uchádzačov pozvaných do hodnotiaceho centra: 15

Pozvaní sú všetci uchádzači, ktorí úspešne prešli testom(-ami) a ktorí spĺňajú podmienky účasti.

 

Post date: 07/03/2019 - 10:00

EPSO/AD/361/18 - 2

Uverejnenie pozvánky do hodnotiaceho centra na používateľských kontách EPSO: 04/03/2019

Počet uchádzačov pozvaných do hodnotiaceho centra: 2

Pozvaní sú všetci uchádzači, ktorí úspešne prešli testom(-ami) a ktorí spĺňajú podmienky účasti.

 

Post date: 07/03/2019 - 10:00

​Uverejnenie informácií o prijatí do ďalšej fázy testovania na používateľských kontách EPSO: 12/10/2018

Počet uchádzačov pozvaných na prekladové testy:
Možnosť 1. = 96
Možnosť 2. = 18

Pripustení sú všetci uchádzači, ktorí uspeli v test(-och) a/alebo ktorí spĺňajú podmienky oprávnenosti.

Post date: 12/10/2018 - 16:40

Konečný termín na podanie prihlášky do výberového konania Prekladatelia pre írsky jazyk sa predlžuje!

Nový termín: 20/09/2018 - 12:00.

Všetky súvisiace informácie o tomto výberovom konaní  a prihlášku nájdete na tejto webovej stránke.

Post date: 03/09/2018 - 11:58