Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Uverejnenie výsledkov testovania v hodnotiacom centre a konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO: 17/07/2019

Počet uchádzačov na rezervnom zozname: 44

Minimálny počet bodov: 116,5​

Rezervný zoznam sa uverejní na našom webovom sídle približne do jedného mesiaca po uverejnení konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO.

Post date: 19/07/2019 - 11:15

Dovoľujeme si pripomenúť, že práca a rokovania výberovej komisie sú dôverné a každej osobe, ktorá nie je jej členom, je zakázané pokúšať sa o akýkoľvek kontakt s jej členmi, s výnimkou uchádzačov, ktorí uplatnia právo na odvolanie, ktoré im prislúcha, a majú možnosť (prostredníctvom EPSA) písomnou formou a v súlade s postupmi stanovenými vo Všeobecných pravidlách platných pre verejné výberové konania vzniesť námietky predsedovi výberovej komisie.

Predseda

MAIL FOUILLEUL Stéphane

Zastupujúci predseda

DALPOZZO Luca

LEMOIGNE Brigitte

Členovia

AIGNER Susanne

MÖLLER Sandra

WALLEZ Patrick

GRAVE Jean-Michel

PINHEIRO DE JESUS FERREIRA Jorge

RAPP Julia

SCOPPIO Maria Elena

PILLET Patrice

GRAPPIOLO Roberta

NICODEME Gaetan

TILSTRA Jaap

HUEZ Jean-Marc

HERBORN Marieluise

DE LORENZO Antonino

ROBERTSON Barry

DULGUEROVA Elena

SCHEPERS Hervé

DE SOUSA CONCEIÇÃO Isabel

BARYN Marcin

DRAGOTA Mihai

COLLOTTE Pascal

DE MIGUEL RODRIGUEZ Javier

EFFENBERG Volker

FILIPESCU Daniela

Zastupujúci členovia

DE MELO PONCE German

PEROLAT Michèle

MITREA Alina

LANZA Costantino

VAN MIERLO Astrid

PIEBER Michael Karl

CIHLAR Milan

WASMEIER Martin

ANNAND Hugh

WAPLAK Sergiusz

VIEILLEDENT-MONFORT Catherine

Post date: 12/03/2019 - 10:43

Z dôvodu údržby bude počítačový rezervačný systém offline

Od: 03/03/2019 - 14:00

Do: 03/03/2019 - 20:00

Ospravedlňujeme sa za spôsobené nepríjemnosti.

 

Post date: 01/03/2019 - 16:50

Uverejnenie pozvánky do hodnotiaceho centra na používateľských kontách EPSO: 20/02/2019

Približný počet uchádzačov pozvaných do hodnotiaceho centra: 136

Minimálny počet bodov potrebný na pozvanie: 26​

Post date: 26/02/2019 - 11:54

Uverejnenie informácií o prijatí do ďalšej fázy testovania na používateľských kontách EPSO: 28/01/2019

Počet uchádzačov pozvaných na testy hodnotiacej fázy: 118

Talent screener – minimálny počet bodov potrebný na pozvanie na testy hodnotiacej fázy: 26​

Post date: 01/02/2019 - 09:48

Uverejnenie informácií o prijatí do ďalšej fázy testovania na používateľských kontách EPSO (prvá fáza): 18/12/2018

Počet uchádzačov prijatých do ďalšej fázy testovania (Talent screener): 599

Post date: 20/12/2018 - 12:26