Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Uverejnenie výsledkov testovania v hodnotiacom centre a konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO: 26/02/2020

Počet uchádzačov na rezervnom zozname: 5

Minimálny počet bodov: 95,5​

Rezervný zoznam sa uverejní na našom webovom sídle približne do jedného mesiaca po uverejnení konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO.

Post date: 26/02/2020 - 16:40

Dovoľujeme si pripomenúť, že práca a rokovania výberovej komisie sú dôverné a každej osobe, ktorá nie je jej členom, je zakázané pokúšať sa o akýkoľvek kontakt s jej členmi, s výnimkou uchádzačov, ktorí uplatnia právo na odvolanie, ktoré im prislúcha, a majú možnosť (prostredníctvom EPSA) písomnou formou a v súlade s postupmi stanovenými vo Všeobecných pravidlách platných pre verejné výberové konania vzniesť námietky predsedovi výberovej komisie.

Predseda

Madeja Leszek

Zastupujúci predseda

Saliba Paul

De Sousa Conceição Isabel

Členovia

Ortega Sánchez Aurora

Knudsen Morten

Auman Marnix

D'Ago Giuseppe

Doring Constantin

Van Acker Geert

Laboure Laurent

Rodriguez Vico Manuel

Arrazola Delgado Maria

Jarecsni Laszlo

Le Glaunec Jean-Stéphane

Mermety Frederic

Matelyte Giedre

Augustinov Boris Petru

Kuklis Tomas

Bracke Niels

Zastupujúci členovia

 N/A

Post date: 12/09/2019 - 15:54

Uverejnenie pozvánky do hodnotiaceho centra na používateľských kontách EPSO: 09/09/2019

Približný počet uchádzačov pozvaných do hodnotiaceho centra: 15

Minimálny počet bodov potrebný na pozvanie: 20​

Post date: 09/09/2019 - 15:32

Uverejnenie informácií o prijatí do ďalšej fázy testovania na používateľských kontách EPSO: 02/07/2019

Počet uchádzačov pozvaných na testy hodnotiacej fázy: 15

Talent screener – minimálny počet bodov potrebný na pozvanie na testy hodnotiacej fázy: 20​

Post date: 08/07/2019 - 16:29

Uverejnenie informácií o prijatí do ďalšej fázy testovania na používateľských kontách EPSO (prvá fáza): 05/06/2019

Počet uchádzačov prijatých do ďalšej fázy testovania (Talent screener): 25

Post date: 11/06/2019 - 15:37

V oznámení o tomto výberovom konaní bola vykonaná oprava.

Korigendum k tomuto oznámeniu sa nachádza na stránke príslušného výberového konania v časti „dôležité dokumenty“.

Post date: 07/02/2019 - 09:20