Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Uverejnenie výsledkov testovania v hodnotiacom centre a konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO: 31/03/2021

Počet uchádzačov na rezervnom zozname: 3

Minimálny počet bodov: 159,5​

Rezervný zoznam sa uverejní na našom webovom sídle približne do jedného mesiaca po uverejnení konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO.

Post date: 06/04/2021 - 14:08

Uverejnenie pozvánky do hodnotiaceho centra na používateľských kontách EPSO: 25/01/2021

Počet uchádzačov pozvaných do hodnotiaceho centra: 9

Pozvaní sú všetci uchádzači, ktorí úspešne prešli testom(-ami) a ktorí spĺňajú podmienky účasti.

 

Post date: 25/01/2021 - 14:06

Uverejnenie informácií o prijatí do ďalšej fázy testovania na používateľských kontách EPSO: 03/07/2020

Približný počet uchádzačov pozvaných do hodnotiaceho centra: 9

Minimálny potrebný počet bodov: 32​

Post date: 07/07/2020 - 17:25

Dovoľujeme si pripomenúť, že práca a rokovania výberovej komisie sú dôverné a každej osobe, ktorá nie je jej členom, je zakázané pokúšať sa o akýkoľvek kontakt s jej členmi, s výnimkou uchádzačov, ktorí uplatnia právo na odvolanie, ktoré im prislúcha, a majú možnosť (prostredníctvom EPSA) písomnou formou a v súlade s postupmi stanovenými vo Všeobecných pravidlách platných pre verejné výberové konania vzniesť námietky predsedovi výberovej komisie.

Predseda

Pedro Cabral

Zastupujúci predseda

Mónika Szabó

Členovia

Zsófia Asztalos

Emese  Boros Peklár

Peter Ötvös

Zastupujúci členovia

Angela Juhasz-Toth

Hajnal Balogh

Post date: 07/08/2019 - 16:39

Publication of admission results in candidates’ EPSO accounts: 20/06/2019

Number of candidates invited to the preliminary test: 22

All candidates who fulfil the eligibility conditions are admitted to the preliminary test.

Post date: 21/06/2019 - 12:12

Uverejnenie informácií o prijatí do ďalšej fázy testovania na používateľských kontách EPSO (prvá fáza): 12/06/2019

Počet uchádzačov prijatých do ďalšej fázy testovania (Talent screener): 22

Post date: 11/06/2019 - 16:00