Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Uverejnenie výsledkov testovania v hodnotiacom centre a konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO: 22/04/2021

Počet uchádzačov na rezervnom zozname: 37

Minimálny počet bodov: 113.5​

Rezervný zoznam sa uverejní na našom webovom sídle približne do jedného mesiaca po uverejnení konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO.

Post date: 08/07/2021 - 11:06

Uverejnenie pozvánky do hodnotiaceho centra na používateľských kontách EPSO: 18/01/2021

Počet uchádzačov pozvaných do hodnotiaceho centra: 111

Pozvaní sú všetci uchádzači, ktorí úspešne prešli testom(-ami) a ktorí spĺňajú podmienky účasti.

 

Post date: 21/01/2021 - 15:36

Uverejnenie pozvánky do hodnotiaceho centra na používateľských kontách EPSO: 16/01/2020

Približný počet uchádzačov pozvaných do hodnotiaceho centra: 118

Minimálny počet bodov potrebný na pozvanie: 35​

Post date: 05/02/2020 - 10:29

Dovoľujeme si pripomenúť, že práca a rokovania výberovej komisie sú dôverné a každej osobe, ktorá nie je jej členom, je zakázané pokúšať sa o akýkoľvek kontakt s jej členmi, s výnimkou uchádzačov, ktorí uplatnia právo na odvolanie, ktoré im prislúcha, a majú možnosť (prostredníctvom EPSA) písomnou formou a v súlade s postupmi stanovenými vo Všeobecných pravidlách platných pre verejné výberové konania vzniesť námietky predsedovi výberovej komisie.

Predseda

Beersing Sunil

Zastupujúci predseda

Dalpozzo Luca
De Sousa Conceiçao, Isabel
Fehr Hendrik
Saliba, Paul

Členovia

Demarche Xavier
Milne Leslie
Mardare Maria
Kleinsasser Christine
De Boom Patrick
Anthis Stamatios
Scheinerova Zuzana
Mortka Justyna
Aso Patricie 
Bossière Philippe
Roest Jan 
Fischer-Lippold Silke
Martinez Cuesta Luis Eduardo
Gery Erwan 
Swartjes Willy
Baum Oliver
Pacala Liviu 
Theodoridis Nicolaos

Zastupujúci členovia

Adovica Iveta
Gogolewska Jowita 
Sapundzhiev Stefan
Cerchez Marius
Millot Pascal
Moreno De Tejada Angel 
De Miguel Rodriguez Francisco Xavier
Becker Michael
Petkova Svetozara 
Mylona Polyxeni
Jacobi Tobias
Wolff Pascal
Karcher Franz 
Ligaj Piotr 
Kefallinos Dionysios
Lauwers Szilvia 
Coletta Bauer, Maria Grazia
Schifano Giuseppe
Passalacqua Roberto
Kozak Dariusz
Cihlar Milan
Uhrikova Dominika

Post date: 23/01/2020 - 11:08

Uverejnenie informácií o prijatí do ďalšej fázy testovania na používateľských kontách EPSO: 28/11/2019

Počet uchádzačov pozvaných na testy hodnotiacej fázy: 110

Talent screener – minimálny počet bodov potrebný na pozvanie na testy hodnotiacej fázy: 35/72​

Post date: 28/11/2019 - 17:03

Uverejnenie informácií o prijatí do ďalšej fázy testovania na používateľských kontách EPSO (prvá fáza): 22/10/2019

Počet uchádzačov prijatých do ďalšej fázy testovania (Talent screener): 378

Post date: 24/10/2019 - 16:41