Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Uverejnenie výsledkov testovania v hodnotiacom centre a konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO: 14/01/2021

Počet uchádzačov na rezervnom zozname: 40

Minimálny počet bodov: 115,5​

Rezervný zoznam sa uverejní na našom webovom sídle približne do jedného mesiaca po uverejnení konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO.

Post date: 19/01/2021 - 09:29

Uverejnenie pozvánky do hodnotiaceho centra na používateľských kontách EPSO: 04/11/2020

Počet uchádzačov pozvaných do hodnotiaceho centra: 116

Pozvaní sú všetci uchádzači, ktorí úspešne prešli testom(-ami) a ktorí spĺňajú podmienky účasti.

 

Post date: 06/11/2020 - 10:58

Nové pozvania boli uverejnené v používateľských kontách EPSO uchádzačov, ktorých termín v hodnotiacom centre bol vzhľadom na COVID-19 odložený.
Dátum uverejnenia: 22/07/2020

Post date: 24/07/2020 - 12:00

Dovoľujeme si pripomenúť, že práca a rokovania výberovej komisie sú dôverné a každej osobe, ktorá nie je jej členom, je zakázané pokúšať sa o akýkoľvek kontakt s jej členmi, s výnimkou uchádzačov, ktorí uplatnia právo na odvolanie, ktoré im prislúcha, a majú možnosť (prostredníctvom EPSA) písomnou formou a v súlade s postupmi stanovenými vo Všeobecných pravidlách platných pre verejné výberové konania vzniesť námietky predsedovi výberovej komisie.

Predseda

BEUVE-MERY Hubert

Zastupujúci predseda

DALPOZZO Luca

LEMOIGNE Brigitte

THENNER Birgitt

VAN ERPS Dirk

Členovia

ABBOTT Henry

ALMA Patricia

ASSETTA Raffaella

BACCI Chiara

BARYN Marcin

BORZILLO Gianpiero

CALLES SANCHEZ Alfonso

CAPRARU IANUS Georgiana

CASTALDO Giorgio

CSORDAS Annamaria

DEBILLE Godelieve

DIONYSSOPOULOU Fotini

DRAGOTA Mihai

DRIESSEN-REILLY Miriam

EMPL Erich

ERHART Michael

ERNST Barbara

FLYNN Leo

GNIADZIK Justyna

HARTMANN Benjamin

HAYDER Roberto

HELD Ansgar

JANKOVA Teodora

JARECSNI Lazlo

KOLODZIEJAK Andreas

KOTULA Marcin Krystian

KOTZ Sabine Maria

KOZLOWSKA-SUGAR Ewa

LONGHI Giovanni

MEGALIDIS Dimosthenis 

MICHEJEFF Tarja

PATUZZI Giovanni

PETANOVA Lenka

PIANA Lucia

POPOV Athanase

POZZATO Vera

RAMONDINO Marco

SAMBAIN Brigitte

SCHLOESSLEN Pascal

SEBHATU Jonas

SIMONIS Irmantas

SPOORMANS Thomas

STANECKI Rafal

SZCZUCKA Natalia

THOMAS Béatrice

TIPALDI Marco

URRACA CAVIEDES Carlos

ZAHRA Helga Josette

Zastupujúci členovia

DE AZEVEDO E BOURBON Maria Joao

LE GLAUNEC Jean-Stéphane

LESKINEN Marjut

PERESA Irena

VAN BIESEN Guy

VANDERVEKEN Stéphane

COLETTA BAUER Maria Grazia

DE ALMEIDA GOMES Maria De Fatima

LARSSON-HAUG Helena

PASSALACQUA Roberto

PELLISTRANDI Blandine

ROSIGNOLI Roberto

SZYCHOWSKA Katarzyna

VIEILLEDENT-MONFORT Catherine

Post date: 09/01/2020 - 16:28

Uverejnenie pozvánky do hodnotiaceho centra na používateľských kontách EPSO: 17/12/2019

Počet uchádzačov pozvaných do hodnotiaceho centra: 116

Pozvaní sú všetci uchádzači, ktorí úspešne prešli testom(-ami) a ktorí spĺňajú podmienky účasti.

 

Post date: 18/12/2019 - 12:10

Uverejnenie informácií o prijatí do ďalšej fázy testovania na používateľských kontách EPSO: 24/10/2019

Počet uchádzačov pozvaných na testy hodnotiacej fázy: 107

Talent screener – minimálny počet bodov potrebný na pozvanie na testy hodnotiacej fázy: 23​

Post date: 05/12/2019 - 15:43

Uverejnenie informácií o prijatí do ďalšej fázy testovania na používateľských kontách EPSO (prvá fáza): 27/09/2019

Počet uchádzačov prijatých do ďalšej fázy testovania (Talent screener): 341

Post date: 30/09/2019 - 12:27