Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Na našej webovej stránke bol uverejnený rezervný zoznam pre výberové konanie .Na tej istej stránke nájdete informácie o tom, ktoré inštitúcie prijímajú nových pracovníkov, a príslušné kvóty.

Post date: 10/11/2022 - 16:03

Publication of assessment center and final competition results in the candidates’ EPSO accounts: 21/10/2022Number of candidates on the reserve list:  44Minimum score: 121.00 pointsThe reserve list will be published on our web site around a month after the publication of the final competition results in the candidates' EPSO accounts.

Post date: 25/10/2022 - 09:32

Uverejnenie pozvánky do hodnotiaceho centra na používateľských kontách EPSO: 26/04/2022

Približný počet uchádzačov pozvaných do hodnotiaceho centra: 125

Minimálny počet bodov potrebný na pozvanie: 29​

Post date: 02/05/2022 - 16:19

Dovoľujeme si pripomenúť, že práca a rokovania výberovej komisie sú dôverné a každej osobe, ktorá nie je jej členom, je zakázané pokúšať sa o akýkoľvek kontakt s jej členmi, s výnimkou uchádzačov, ktorí uplatnia právo na odvolanie, ktoré im prislúcha, a majú možnosť (prostredníctvom EPSA) písomnou formou a v súlade s postupmi stanovenými vo Všeobecných pravidlách platných pre verejné výberové konania vzniesť námietky predsedovi výberovej komisie.

Predseda

Wasbauer, Veronique

Zastupujúci predseda

Ahbe, Martin

Casalta, Sylvie

Dalpozzo, Luca

De Clercq, Guido

Dehon, Pierre-Jacques

Členovia

Bloemendal, Jan

Bokor, Peter

Cayuela, Luc

Dajka, Bela

De Smet, Kris

Dionisi, Andrea

Fiorino, Luigi

Goll, Michael

Horvath, Agnes

Jacobi, Tobias

Kilgallen, Brian

Kovacs, Sandor

Le Borgne, Helene

Logar, Barbara

Menendez, Daniel

Orlandi, Maria Chiara

Pakalin, Sazan

Palmisano, Tiziana

Petrova Cerchia, Silvia

Piscoi, Paul

Plantady, Martial

Rademakers, Eline

Samsel, Anna

Serrano Jimenez, Marta

Tascon Cabrero, Ruben Ivan

Theocharis, Taxiarchis

Von Kietzell, Jan

Warnel, Joanna

Wiesner, Lale

Wolf, Michel

Zastupujúci členovia

N/A

Post date: 07/04/2022 - 14:38

Uverejnenie informácií o pripustení do ďalšej fázy testovania na používateľských kontách EPSO: 28/02/2022

Približný počet uchádzačov pozvaných do ďalšej fázy výberového konania: 125

Talent screener – minimálny počet bodov potrebný na pozvanie do ďalšej fázy výberového konania: 29​

Post date: 03/03/2022 - 09:53

Uverejnenie informácií o pripustení do ďalšej fázy testovania na používateľských kontách EPSO (prvá fáza): 16/11/2021

Približný počet uchádzačov pripustených do ďalšej fázy testovania (Talent Screener): 240

Post date: 17/11/2021 - 12:51