Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Uverejnenie výsledkov testovania v hodnotiacom centre a konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO: 22/11/2021

Počet uchádzačov na rezervnom zozname: 24

Minimálny počet bodov: 124​

Rezervný zoznam sa uverejní na našom webovom sídle približne do jedného mesiaca po uverejnení konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO.

Post date: 23/11/2021 - 15:55

Dovoľujeme si pripomenúť, že práca a rokovania výberovej komisie sú dôverné a každej osobe, ktorá nie je jej členom, je zakázané pokúšať sa o akýkoľvek kontakt s jej členmi, s výnimkou uchádzačov, ktorí uplatnia právo na odvolanie, ktoré im prislúcha, a majú možnosť (prostredníctvom EPSA) písomnou formou a v súlade s postupmi stanovenými vo Všeobecných pravidlách platných pre verejné výberové konania vzniesť námietky predsedovi výberovej komisie.

Predseda

Gonzalez Gonzalez, Maria Marta

Zastupujúci predseda

Borkovcova, Petra
Jarecsni Laszlo

Členovia

Achim, Elisabeta
Nicolas, Véronique
Rothbart, Kerstin
Perez Abad, José 
Sans I Boronat, Magdalena
Meijst, Willem 
Godart, Pascal
Gregoire, Emmanuel
Licata, Maria-Concetta
Moeneclaey, Ann
Girginov, Kiril
BAKANE Inga
De Azevedo E Bourbon Maria João
SCHENK Anette, WALSH Donal
DARCHE Nathalie

Zastupujúci členovia

N/A

Post date: 18/02/2020 - 15:31

Uverejnenie pozvánky do hodnotiaceho centra na používateľských kontách EPSO: 18/02/2020

Približný počet uchádzačov pozvaných do hodnotiaceho centra: 52

Minimálny počet bodov potrebný na pozvanie: 33​

Post date: 18/02/2020 - 15:27

Uverejnenie informácií o prijatí do ďalšej fázy testovania na používateľských kontách EPSO: 03/02/2020

Počet uchádzačov pozvaných na testy hodnotiacej fázy: 52

Talent screener – minimálny počet bodov potrebný na pozvanie na testy hodnotiacej fázy: 33​

Post date: 05/02/2020 - 11:00

Uverejnenie informácií o prijatí do ďalšej fázy testovania na používateľských kontách EPSO (prvá fáza): 02/12/2019

Počet uchádzačov prijatých do ďalšej fázy testovania (Talent screener): 336

Post date: 04/12/2019 - 11:52

Počet prihlášok: 1025

Post date: 12/09/2019 - 16:06