Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Dovoľujeme si pripomenúť, že práca a rokovania výberovej komisie sú dôverné a každej osobe, ktorá nie je jej členom, je zakázané pokúšať sa o akýkoľvek kontakt s jej členmi, s výnimkou uchádzačov, ktorí uplatnia právo na odvolanie, ktoré im prislúcha, a majú možnosť (prostredníctvom EPSA) písomnou formou a v súlade s postupmi stanovenými vo Všeobecných pravidlách platných pre verejné výberové konania vzniesť námietky predsedovi výberovej komisie.

Predseda

Schram Josephus

Zastupujúci predseda

Bonnet Sandrine

Thenner Birgitt

Debille Godelieve

Le Glaunec Jean-Stéphane

Členovia

Annemieke Vanlaer

Stoianova Iveta

Jarry Jean-Pierre

Beliard Elise

Quevy Frédéric

Lewandowski Richard

Zastupujúci členovia

Lucza Gabriella

Majaniemi Janne

Gurabi Edina

Voss-Bacher Gabriele

Vega Bordell Javier Maria

Decoutere Dominiek

Post date: 13/06/2019 - 16:10

Uverejnenie pozvánky do hodnotiaceho centra na používateľských kontách EPSO: 27/05/2019

Približný počet uchádzačov pozvaných do hodnotiaceho centra: 84

Minimálny počet bodov potrebný na pozvanie: 20​

Post date: 27/05/2019 - 16:20

Uverejnenie informácií o prijatí do ďalšej fázy testovania na používateľských kontách EPSO: 25/02/2019

Počet uchádzačov pozvaných na testy hodnotiacej fázy: 79

Talent screener – minimálny počet bodov potrebný na pozvanie na testy hodnotiacej fázy: 20​

Post date: 04/03/2019 - 15:13

Uverejnenie informácií o prijatí do ďalšej fázy testovania na používateľských kontách EPSO (prvá fáza): 01/02/2019

Počet uchádzačov prijatých do ďalšej fázy testovania (Talent screener): 135

Post date: 11/02/2019 - 11:12